Literatúra anglického modernizmu

Téma týždňa

Literatúra anglického modernizmu

11. 11. 2018 20:34

Medzivojnová literatúra v Anglicku sa len tak hemží veľkými menami, ktoré budú dominovať na Litere tento týždeň. Na poračovanie si budeme listovať v knihe D.H. Lawrenca Moderný milenec, odyseovské útrapy si odžijeme spolu s hlavným hrdinom románu Jamesa Joyca v rozhlasovej hre Ulysses. Svoj pohľad na Virginiu Woolfovú nám v eseji načrtne aktuálna držiteľka ceny Anasoft litera Etela Farkašová. Predstavíme si výnimočné dielo nobelovkou oceneného Thomasa Stearnsa Eliota. O slovo sa prihlási i John Galsworthy a jeho psychodráma s kriminálnou zápletkou Svedomie Keitha Darranta. Chýbať samozrejme nebude George Bernard Shaw, ktorého si bližšie predstavíme v samostatnom pásme i v podobe dramatizácie Don Juan v pekle.

Tento týždeň sa nám bude pravidelne prihovárať David Herbert Lawrence. V čítaní na pokračovanie si budeme čítať v piatich častiach jeho poviedky pod súborným názvom Moderný milenec. D. H. Lawrence patrí k významným reprezentantom modernej anglickej prózy, jeho dielo sa dotýka hlboko ľudských a nadčasovo aktuálnych problémov, vyplývajúcich zo samej existencie človeka. Autor tematizuje motív ženskej voľby medzi tradičnými, konvenčnými predstavami o životnej ceste a autentickým prežívaním. Presvedčivo vykreslené charaktery spôsobujú, že čitateľ nepochybuje o súvislosti osudov literárnych postáv so stovkami reálnych ľudských príbehov. V réžii Martina Kákoša číta Dušan Szabó.

Písal experimentálnu prózu. V jeho diele objavíme inštinkty, vášne, vzťah k prírode a hlavne typickú sexuálnu rovinu opisujúcu vzťahy mužov a žien. Zdôrazňoval nutnosť návratu k citovému prirodzenému životu ako východisko z krízy medziľudských vztahov. Opäť je reč o D.H. Lawrencovi, ktorého vám predstavíme tentoraz formou rozhlasovej hry Panna a cigán. Zdramatizoval Dušan Dušek v roku 1980. Účinkujú Eva Večerová, Nataša Kulíšková, Ivan Romančík, Elena Petrovická, Ľubomír Paulovič, Eliška Nosáľová a ďalší.

Ukazuje sa, že napriek - a či vďaka - protirečivým interpretáciám ostáva Virginia Woolfová inšpirujúcou aj pre súčasné uvažovanie o umeleckej tvorbe a o jej predpokladoch," spomína vo svojej eseji aktuálna držiteľka ceny Anasoft litera Etela Farkašová. Esej Virginia Woolfová medzi modernou a postmodernou, číta Zuzana Kyzeková. Relácia je z roku 2010.

Od utorka uvádzame dramatizáciu poviedky Johna Galsworthyho Svedomie Keitha Darranta. Autor na pozadí kriminálnej zápletky odhaľuje psychodrámu dvoch bratov, ktorí stoja na opačných póloch spoločenského rebríčka. Jeden je vydedencom - vrahom a druhý právnikom so sľubnou kariérou ministra spravodlivosti. Obaja svoje problémy riešia podľa vlastných zásad a strácajú to, čo je pre nich najvzácnejšie... Účinkujú Tomáš Žilinčík, Eliška Nosáľová, Martin Horňák, Ivan Giač, Marta Sládečková, Ján Kožuch, Juraj Predmerský a ďalší. V roku 1985 režijne naštudoval František Obžera.

Virginia Woolfová patrí k najznámejším anglickým spisovateľkám 20. storočia. Jej autorský záber bol široký - písala prózu, eseje, literárne kritiky, je autorkou románov. Jej celoživotným bojom bolo zrovnoprávnenie žien s mužmi. V pásme - Zbombardovanie kráľa aj vojačikov smiechom - nás prekladateľka Woolfovej knihy Tri Guiney, Jana Juráňová, priamo vťahuje do deja knihy, okolností jej vzniku a do atmosféry doby tesne pred druhou svetovou vojnou, ktorej hrozba bola jedným z impulzov predčasnej smrti spisovateľky.

Úryvok z knihy esejí Tri guiney V. Woolfovej si vzápätí i prečítame v rámci cyklu Svetová čítanka. Esej, ktorá nám v duchu feminizmu poodhalí problémy ženy-spisovateľky, číta Mária Schlosserová.

Od stredy vás pozývame počúvať rozhlasovú hru Don Juan v pekle, ktorú pre rozhlas v roku 1997 upravil a režíroval Štefan Korenči. Predlohou hry je kniha držiteľa Nobelovej ceny za literatúru, Georga Bernarda Shawa, ktorý patrí k zakladateľom modernej drámy v Anglicku. V hre začujeme i hlas náhle zosnulého Mariána Geišberga, kontrujú mu Michaela Čobejová, Darina Vašíčková, Marián Zednikovič a Dušan Blaškovič.

V cykle Autor na dnes nám Helena Himičová bližšie predstaví osobu a dielo Georga Bernarda Shawa. Shaw bol presvedčený, že moderná dráma má kritizovať život, preto písal historické hry založené na ironizovaní meštianstva, mravného úpadku a obmedzenosti celej spoločenskej vrstvy. Bol majstrom kresby charakteru a svojim postavám vkladal do úst štipľavé a veľmi kritické slová. Jeho najsilnejšou zbraňou bol vtip, paradox, irónia, ba až sarkazmus, pričom jeho dielo malo veľký vplyv na verejnú mienku. Účinkujú Peter Rašev, Adriana Ballová, Juraj Zetyák a Helena Himičová.

Anglický prozaik a dramatik, držiteľ Nobelovej ceny za literatúru - John Galsworthy - pochádzal z bohatej rodiny a touto vrstvou sa zaoberal aj vo svojich dielach. Patril ku kritikom bohatých ľudí. Ponúkame vám jeho poviedku Mámor letnej noci, ktorú vám prečíta Alfréd Swan.

Štvrtok prinesie rozhlasovú hru na motívy románu Jamesa Joyca, Ulysses. Kniha je považovaná za jednu z najdôležitejších diel modernistickej literatúry. Opisuje jeden deň obyvateľov Dublinu a všetko čo sa v priebehu dňa stihlo odohrať. Nájdeme tu paralelu s Homérovou epickou básňou Odyssea. Účinkujú Róbert Roth, Jana Oľhová, Matej Landl, Vladimír Jedľovský, Timotej Lukovič a Zita Furková. Hra bola uvedená v roku 2013.

I nasledujúce minúty budú patriť Joycovmu románu Odyseus, ktorý si priblížime v cykle Kapitoly z dejín románu 20. storočia. Kniha zapôsobila kontroverzne a najmä v Amerike bola predmetom sporov pre jej údajnú obscénnosť, narážky, svojský humor a paródiu. Napriek tomu sa stala jedným z najdôležitejších diel v literárnom svete. Reláciu autorsky pripravili Lajoš Grendel a Margit Garajszki. Účinkujú Zuzana Šimová a Karol Horváth.

Tvorbu Angličana Davida Herberta Lawrenca charakterizuje prelínanie naturalizmu, realizmu, psychológie až mysticizmu. Svojimi dielami príliš nelahodil úradom, ktoré ich často označovali ako nemravné a zakazovali ich. Lawrence však nemal v úmysle šokovať verejnosť, chcel jednoducho povedať pravdu, priblížiť čitateľom ponižujúce podmienky, v ktorých mnohí ľudia žijú, bez akýchkoľvek príkras. Tematiku nezmenil ani v románe Zaľúbené ženy. Úryvok z neho vám prečíta Alfréd Swan.

V piatkovom pásme o držiteľoch Nobelovej ceny za literatúru sa Júlia Pavlová bude venovať Thomasovi Stearnsovi Eliotovi, ktorý je považovaný za najvplyvnejšiu osobnosť anglosaského básnictva 20. storočia. Pomáhal formovať prúd modernej poézie, ktorý skoncoval s literárnym viktoriánstvom a prežitým romantizmom. Jeho výnimočné postavenie sa opiera nielen o jeho básnické dielo, ale aj o prepracovaný systém estetických a filozofických názorov. Účinkujú Lucia Hurajová a Ivo Gogál.

Následne si môžete vypočuť výber poézie T. S. Eliota Pustatina. Eliotova poézia nikdy nezískala popularitu v širokom slova zmysle. Nato je priveľmi chladná a kladie vysoké nároky na čitateľovo vzdelanie a vnímavosť. Ale pre toho, kto neľutuje námahu ani sústredenie, ostane veľkým básnikom. Recituje Alfréd Swan.

Program rádií

Autor scenára: Martin Šenc

Text: Lucia Šaráková

Ilustračné snímky: pixabay.com, unsplash.com, wikipedia.org, TASR

Živé vysielanie
??:??