Pocta Dušanovi Mitanovi

Téma týždňa

Pocta Dušanovi Mitanovi

01. 07. 2019 07:00

Patrí k vzácnym autorom, ktorým sa darí spájať nespojiteľné. Má jasný spôsob podania problémov nejasných až temných. Originálny poviedkár, ale tiež básnik, esejista, scenárista. Jeho absurdné až kontrastné prieniky všedného príbehu s prvkami napätia, hyperboly, tajomstva a sna zasiahnu a už nepustia..." Takto nejako sa zhodovali charakteristiky na jeho tvorbu. Po vydaní prvotiny Psie dni okamžite zaujal a tento trend už nepodliezol do konca svojho života. Jeho „existenciálne absurdno" si získalo množstvo čitateľov a práve toto špecifikum ho zaradilo k svetovým autorom. Spisovateľ Dušan Mitana nás nedávno opustil. A nám v Litere už chýba. Budeme si ho pripomínať počas celého týždňa, v ktorom sme mu vyhradili priestor pre sólo.

Hneď na úvod nastávajúcich siedmych dní vyberáme Mitanovu poviedku Zásnuby. Pochádza z knihy, ktorá vyšla pod názvom Krst ohňom. Autor v nej stvárňuje príbeh mladého nádejného spisovateľa, ktorý sa usiluje nájsť si priestor pre svoje tvorivé ambície. V réžii Jany Strniskovej číta Peter Bzdúch.

Nasleduje pôvodná rozhlasová hra z roku 2002 Nero, alebo Posledný súd, ktorá je postavená na zaujímavej téme hľadania príčin zániku rímskeho impéria a nástupu kresťanského sveta.Účinkujú Ján Gallovič, Karol Machata, Zdena Grúberová, Leopold Haverl, Beáta Dreisigová, Ján Mistrík, František Kovár, Alfréd Swan, Helena Geregová, Ján Valentík, Peter Sklár a ďalší.

Od utorka vám bude František Kovár čítať úryvok z memoárovej prózy Dušana Mitanu Môj rodný cintorín. Text lokalizoval do priestoru rodného kraja, časovo do pofebruárového obdobia, keď sa upevňovala komunistická moc. Tieto pamäti začal autor písať ešte pred vydaním svojho debutu. V roku 2001 redakčne pripravil Jozef Čertík.

Začiatky tvorby Dušana Mitanu výrazne ovplyvnila politicky uvoľnená, tvorivá atmosféra prvej polovice 60. rokov s básnickou skupinou „Osamelí bežci". S jej autormi (Repka, Štrpka, Laučík) ho spájal rovnaký životný pocit a časopis Mladá tvorba. Viac sa dozvete v pásme Jany Hevešiovej s názvom Zaznamenávanie chvíle - Dušan Mitana. Okrem spisovateľa a autorky relácie účinkujú Miroslav Trnavský, Peter Marcin, Ján Gallovič, Emil Horváth ml., Magda Paveleková, Oľga Solárová, Ivan Romančík a Karol Machata. Pásmo je z roku 1994.

Zbierka Slovenský poker ponúka tucet hravých, ale aj poetických príbehov, s prvkami humoru, paradoxov a absurdity, ústiacich väčšinou do iracionality. V centre pozornosti je odcudzené bytie, sféra pokrivených ľudských vzťahov, strata schopnosti ľudí medzi sebou komunikovať. Výber z diela vám prečíta Alfréd Swan. Následne vám ponúkneme ochutnávku Mitanových veršov z básnickej zbierky Maranatha. Pod názvom Tak už vstaň! recituje Ivan Vojtek. Poéziu hudbou podfarbila Lýgia Vojtková.

V úvodnej polhodine nasledujúceho dňa vás pozývame počúvať poviedku Cesta za bratom. Hlavný hrdina - spisovateľ tridsiatnik - sa vďaka výplodom fantázie dostáva do bludného kruhu vlastných myšlienok plných paradoxov a schizofrenických predstáv. Číta Robo Roth.

V stredu tiež dávame do pozornosti ďalšiu premiéru z cyklu Z tvorivej dielne Rádia Litera. Redaktor Martin Šenc reláciu pomenoval Hra konca Dušana Mitanu. O knihe Koniec hry sa bude zhovárať s literárnym vedcom Petrom Zajacom. Mitana vo svojom prvom románe veľmi zručne pracuje nielen s presným významom slov, ale aj v rámci kriminálneho žánru. Ide o menšinový variant, kde hrdina-vrah až ex post konštruuje svoju nevinu. Autor tak nastoľuje komplikovanú etickú dilemu... Reláciou sprevádza Tomáš Bartoněk, ukážky interpretuje Daniela Šencová.

Od chvíle, keď Mitanovi vyšla v knihe Nočné správy poviedka s názvom Vôňa húb, prešlo už veľa času, no predsa táto próza nestratila na akuálnosti. Za zdanlivo jednoduchou fabulou je ukryté memento apelujúce na zdravý rozum človeka - akékoľvek nedorozumenia medzi ľuďmi by nemali vyústiť do tragédie. Stereofonická podoba tejto poviedky odkazuje na ďalšie závažné etické posolstvo. Účinkujú Oľga Solárová, Ivan Romančík, Karol Strážnický, Alexandra Galandová a ďalší.

Aj v nasledujúcej ukážke Mitana pokračuje v poetike hrotenia bežných životných situácii do absurdnej podoby, prelína v nich fantazijné so skutočným, všedné s bizarným. V texte Tajomstvo Štedrého večera sa Rudolfovi narodí syn. Najprv si nie je istý, či je vlastne jeho, bojí sa, že síce získal dieťa, no pritom stratil svoju ženu... Interpretuje Vladimír Minarovič.

Od štvrtka vám Viera Strnisková a Peter Rúfus budú čítať z poviedky Začínajúci evanjelista. Po nej nasleduje pásmo Ivice Ruttkayovej z cyklu Pars pro toto Debuty v zrkadle času. Venovala ho slovenskému nekorunovanému kráľovi poviedky, o ktorom je celý týždeň reč. V pásme budete okrem spisovateľa Dušana Mitanu počuť tiež Iva Gogála, Mariána Geišberga, Ivana Štrpku a Lýdiu Bernhauserovú. Relácia je z roku 1994. Mitana ako básnik sa prihlási o slovo tiež v pásme veršov Noc patrí mne. Výber z jeho tvorby uvedie poetka a editorka Viera Prokešová. Recitovať bude Marián Geišberg.

Od piatku výs pozývame počúvať úryvok z knihy Návrat Krista. Autor sa tu priklonil k tým najvážnejším filozofických otázkam. Zaujíma ho nielen človek ako jednotlivec, ale aj ľudstvo ako celok a jeho pozícia uprostred nekonečného vesmíru. Mnohé otázky nastoľuje s hlbokou znalosťou Biblie. Potvrdil tým aj neodškriepiteľný fakt, že nové milénium prinútilo aj spisovateľov ešte intenzívnejšie upierať zrak do budúcnosti a upozorňovať na duchovné hodnoty, ktoré sú dnes často v úzadí. V réžii Martina Bendíka číta František Kovár. Relácia je z roku 1999.

Ako vidí tvorbu Dušana Mitanu redaktor Ján Litvák sa dozviete z pásma z roku 2007 Najťažších je prvých šesťdesiat rokov. „... Považujem čitateľa za svojho spolupracovníka. Preto píšem od začiatku spôsobom, ktorý Umberto Eco pomenoval termínom ´otvorené dielo´. Každý môj text má niekoľko významov, viac možných vysvetlení, ale rozhodne s tým pri písaní zámerne nekalkulujem, jednoducho tak to prichádza samo a ja som len sprostredkovateľom," hovorí na margo Dušan Mitana.

Prvotina Psie dni očarila najmä mladých čitateľov, pre ktorých poviedky vystihovali ich citovo-intelektuálne rozpoloženie, svet slobody. Z Mitanovej debutovej zbierky pre vás vyberáme poviedku Jastrab. Účinkujú Frencien Bauer, Dagmar Bruckmayerová, Pavol Šajmovič, Roman Matisko, Soňa Ulická a Alfréd Swan. Dramatizácia je z roku 2010.

A na záver týždňa Dušan Mitana ako maturitná otázka. Všetko čo potrebujete o tomto autorovi vedieť, pre vás zhrnul docent Igor Hochel z Katedry slovenskej literatúry na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a autor relácie Róbert Šedivý. Ukážky bude čítať Alfréd Swan.

Program rádií

Autor scenára: Martin Šenc

Text: Lucia Šaráková

Ilustračné snímky: TASR, SITA, pixabay.com, unsplash.com, wikipedia.org.

Živé vysielanie
??:??