Slovenská dedina očami realistov II.

Téma týždňa

Slovenská dedina očami realistov II.

26. 08. 2019 08:00

Aj tento týždeň v Rádiu Litera strávime na slovenskej dedine zachytenej v dielach domácich predstaviteľov literárneho realizmu. Ukončíme ságu rodiny Habdžovcov v Hečkovom Červenom víne, pripomenieme si tvorbu Vajanského, Kukučína i Tajovského. Prizrieme sa tiež bližšie vzťahu spisovateliek E. M. Šoltésovej a Timravy. Nebudú chýbať dedinskí hrdinovia Maco Mlieč či Hviezdoslavov Ežo Vlkolinský. S Vansovej Juninkou sa ocitneme na prvom bále a samozrejme, predstavia sa i Ťapákovci - klasickí príklad slovenskej dediny nepekne obnaženej do špiku kosti.

Ako sme už avizovali, aj tento týždeň nám bude robiť spoločnosť Červené víno Fratiška Hečka, ktoré si na pokračovanie dočítame. Začíname v pondelok šiestou časťou s podtitulom Láska počas vojny vo Vlčindole, končíme piatkovou desiatou časťou nazvanou Kde je moja mama. V réžii Ivana Predmerského číta Dušan Jamrich.

V programe pokračujeme rozhlasovou dramatizáciou epickej básnickej skladby Pavla Országha Hviezdoslava Ežo Vlkolinský. Dielo hovorí o dobe, kedy zemianstvo ako spoločenská sila začína zanikať. Jeho jedinou záchranou je splynutie s ľudom. Ežo je zástancom tejto myšlienky. Pre Slovenský rozhlas v roku 1974 zdramatizovala Elena Dolejšiová. Účinkujú Leopold Haverl, Gustáv Valach, Oľga Adamčíková, Július Pántik, Jozef Kroner, Terézia Kronerová, František Zvarík, Július Paluš, Ondrej Jariabek, Vladimír Durdík a ďalší.

Na záver pondelkového bloku vám ponúkneme Verše Svetozára Hurbana Vajanského. Výber z jeho poézie bude recitovať Ladislav Chudík.

Utorok otvorí Jozef Gregor-Tajovský a jeho Statky - zmätky. Ako už prezrádza názov hry, v popredí je zákerný činiteľ - majetok (statky), ktorý ovplyvňuje všetky zúčasnené rodiny. Z nich do rodiny Palčíkovcov a Ľavkovcov zasahuje v ich najhlbšej podstate. Dozvedáme sa, že šťastie sa neskrýva v majetku, ale v láske. V rozhlasovej adaptácii z roku 2002 účinkujú František Kovár, Viera Richterová-Horváthová, Helena Geregová, Zuzana Kapráliková, Peter Sklár, Ivan Laca, Marián Geišberg, Anna Javorková, Marián Slovák, Eva Matejková, Juraj Predmerský a Michaela Čobejová.

Tvorba klasika slovenskej literatúry, Martina Kukučína, je všetkým dobre známa. Azda iba vedecká obec je však zoznámená s jeho korešpondenciou, ktorá poukazuje na niekoľko zaujímavých skutočností. Predovšetkým počas svojich študijných rokov v Prahe sa Matej Bencúr často vyjadroval aj k aktuálnym udalostiam. Hodnotil ich z nadhľadu, ktorý mu umožňoval odstup od každodenného styku so slovenskou realitou a neraz sa u neho prejavilo i mladícke nadšenie pre veci umelecké a kultúrne. V cykle esejí vám ponúkneme úryvky Z listov Svetozárovi Hurbanovi Vajanskému a Jurajovi Janoškovi, ktorí patrili k jeho najčastejším adresátom. Interpretuje Miloslav Kráľ. Relácia je z roku 2005.

Od stredy sa môžete započúvať do dramatizácie prózy Boženy Slančíkovej-Timravy Ťapákovci. Dobre známa kritická sonda do spôsobu života slovenskej rodiny, ktorá sa tvrdošijne pridŕža navyknutého spôsobu života, pričom nie je schopná vykročiť v ústrety novým časom. Timrava na toto apatické „zápecníctvo" vo svojej próze poukazuje nezaobalene, ale s láskavým nadhľadom. Ťapákovcov v roku 1975 pre rozhlas zdramatizovala Gita Pechová. Účinkujú Eva Kristínová, Július Pántik, Eva Krížiková, Katarína Orbanová, Eduard Bindas a Ivan Letko.

Napriek tomu že slovenský jazyk bol kodifikovaný pred vyše 150-rokmi, boli v ňom napísané vynikajúce diela, ktoré sú našim trvalým duchovným vlastníctvom. Aj keď ich už dnes nenájdeme na pultoch našich predajní a stretneme sa s nimi iba v encyklopedických heslách, oplatí sa po nich siahnuť. Ponúkajú nám totiž nevšedne krásny čitateľský zážitok. My sa vrátime k dielu Jozefa Gregora - Tajovského, reprezentanta obrodeneckej moderny. Z bohatej tvorby vyberáme poviedku Maco Mlieč. O človeku, ktorý dokázal byť vďačný aj za biedu. Účinkujú Ján Gallovič, František Kovár a Jozef Šimonovič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2006.

Terézia Vansová je hodnotená ako typická reprezentantka realizmu. Bola si vôbec vedomá, že svojou tvorbou prináša do našej rodiacej sa národnej literatúry novú kvalitu? Z dnešného pohľadu je to úplne nezaraditeľná autorka. Veď keď sa ju aj medzi realistov dejiny snažili zapasovať, žánrovou rôznorodosťou svojho diela a svojským pohľadom na funkciu literatúry absolútne presiahla svoju dobu.V relácii Autor na dnes z roku 2005 sa na túto spisovateľku bližšie pozrel Jozef Leikert.

Nasledujúca polhodina bude patriť dramatizácii prózy Julinkin prvý bál. Jednu z najznámejších poviedok Terézie Vansovej pre rozhlas v roku 1995 pripravil Alojz Čobej. Spolu s hlavnou predstaviteľkou sa pripravujeme na ples. Napriek jednoduchému oblečeniu sa Julinka stáva stredobodom pozornosti mládencov. Vansová v texte zachytáva spoločenské spôsoby a zvyky začiatkom 19. storočia. Účinkujú Andrej Štermenský, Anton Šulík, Ľuba Hlaváčová-Krkošková a Eliška Nosáľová. Počúvajte od štvrtka.

Elena Maróthy Šoltésová vstúpila do literatúry krátkymi prózami uverejnenými v časopise Slovenské pohľady. V roku 1881 to bola i úspešná poviedka Na dedine, ktorá zobrazuje každodenn výjavy z dedinského života, vnímané vecným pohľadom a až dokumentaristicky presným jazykom. Pre rozhlas v roku 1991 upravila Gita Pechová. Účinkujú Terézia Kronerová, Ľubo Roman, Viera Topinková a Ján Venéni.

Slovenskú dedinu Tajov pri Banskej Bystrici preslávil jej rodák Jozef Gregor, ktorý si dal spisovateľské meno Tajovský. Vo svojich literárnych začiatkoch písal i pod pseudonymom Greško, Grigorievič, Jano z Dobian, Jozef Slovák, Kaprál, M. Žiarsky, Podsokolovský. Mnoho mien, ale i tvorba tohto známeho spisovateľa a dramatika bola rozsiahla. Bol talentovaným rozprávačom, dokázal sa vcítiť do osudov svojich knižných hrdinov, dramaticky posúvať príbeh, ktorý prežívali. V cykle Galéria slávnych si teda pripomenieme J. G.-Tajovského. Autorsky pripravil Jozef Leikert, interpretuje Milo Kráľ.

Štvrtkový blok uzavrie redaktor Rádia Litera, Martin Šenc a premiéra jeho relácie V skratke. Svoju glosu nazval Štuple do uší. Touto metaforou stavia ticho dediny voči hluku mesta, obzerajúc sa za svojimi detskými spomienkami, ktoré, ako u množstva z nás, doživotne pretrvávajú skrz prázdniny u babky.

Vzťah spisovateliek Eleny Maróthy Šoltésovej a Boženy Slánčíkovej-Timravy patrí medzi pekné kapitoly našej literatúry. Spôsob, akým sa skúsená a uznávaná Šoltésová ujala začínajúcej a ťažko sa prebíjajúcej Timravy je obdivuhodný a ľudsky dojímavý. Do rozhlasovej podoby toto vzácne literárne i osobné priateľstvo z korešpondencie spisovateliek prepísala Pavla Kováčová. Svojmu pásmu z roku 1988 dala názov Vzdialené blízke. Účinkujú Zlatica Gillová a Magda Matrtajová. Počúvajte od piatku.

V lete všetci gazdovia chlebianski sú v poli, majú tam roboty vyše práva. Keď tak v podarený letný deň prídeme do dediny, nájdeme v nej všetko ako po cholere, ako vymreté. Pár malých detí, pár starých babičiek, ktoré tam miesto zámok nechali, a to je všetko, čo tam nájdeme.... „ Na záver nášho týždňa si vychutnajte Obecné trampoty - dramatizovanú humoristicko-satirickú poviedku klasika Martina Kukučína. Pre rozhlas pripravil Berco Trnavec v roku 1995. Účinkujú Júlis Pántik, Pavol Topoľský, Július Vašek, Igor Čilík, Mária Schlosserová, Dušan Kaprálik, Daniel Podhájecký a ďalší.

Program rádií

Autor scenára: Martin Šenc

Text: Lucia Šaráková

Ilustračné snímky: pixabay.com, unsplash.com, TASR, SITA, wikipedia.orgŽivé vysielanie
??:??