Jozef Cíger Hronský, František Švantner a mnohí ďalší

Téma týždňa

Jozef Cíger Hronský, František Švantner a mnohí ďalší

01. 09. 2019 23:10

Tento týždeň si budeme čítať diela ovplyvnené poetikou naturizmu, lyrizmu a ornamentalizmu. Môžete sa tešiť na Švantnerovo dielo Život bez konca v cykle Čítanie na pokračovanie. Vo vysielaní sa objaví od tohto autora aj rozhlasová hra pre mládež Ľudská hra. Nenechajte si ujsť tiež dramatizáciu Chrobákovho diela Poviestka, ako aj čítania z jeho kratších próz, ktoré sú naplnené lesmi a krehkými osudmi ľudí. Zuzana Galková nám v Ars litera z roku 2018 oživí portrét Margity Figuli. Osudy a dielo Jozefa Cígera Hronského predstaví dramatizácia Jozefa Repka. A nebude chýbať dielo Charlesa Ferdinanda Ramuza. Tento švajčiarsky autor písal po francúzsky a jeho texty do slovenčiny preložil Jozef Felix. Sú plné osudov ľudí žijúcich v horách s presahmi do mystiky. Rádio Litera ponúkne Ramuzovu hru Adam a Eva.

Osud hlavnej hrdinky Paulínky, ktorá prežije svetovú vojnu, koniec monarchie, vznik republiky a roky krízy, nie je pozoruhodný historickým hrdinstvom, je plný chýb, pokĺznutí, a predsa tvorí veľkú epopeju o malom ľudskom osude. Lebo František Švantner sa v knihe Život bez konca ponára k zdrojom svojej životnej filozofie, hľadá za ľudskou tragikou i pochybami a mdlým živorením etické zdôvodnenie a má dosť vnútornej sily a čistoty, aby mu prerástlo v mravný pátos viery v čoraz ľudskejší život, v život bez konca... Toto dielo si budeme číta na pokračovanie v piatich častiach počas celého týždňa. V réžii Táne Tadlánkovej účinkujú Oľga Solárová, František Kovár, Mária Schlosserová, Viera Topinková, Helena Geregová a ďalší.

Margita Figuli je výraznou predstaviteľkou slovenského naturizmu v novelistickej i románovej tvorbe. V jej raných prácach dominujú témy z prostredia sociálnej, zemepisnej či spoločenskej periférie, neskôr tiež láska, sociálny súcit a súčasné spoločenské problémy. V tematickej rovine využívala legendické, mýtické aj rozprávkové prvky. Bola i autorkou literatúry pre deti a mládež. Viac o živote tejto spisovateľky a prekladateľky sa porozprávala Zuzana Galková s respondentkou Zuzanou Bariakovou v cykle Ars Litera. Relácia je z minulého roku.

František Švantner patrí medzi tých slovenských spisovateľov, ktorým cestu k novému pochopeniu po oslobodení kliesnila literárna veda. Sila osobnosti tohto autora a výraznosť jeho diela nepripúšťala, aby ho bolo možné chápať príliš zjednodušene. Švantner sa s problematikou umenia vyrovnával vážne, umenie nechápal ako vec módy, ale ako vyslovenie závažných právd o živote a človeku. V rámci cyklu Esejí vám niektoré z jeho Myšlienok o živote a umení ponúkneme. V réžii Michala Náhlíka účinkuje Marek Fajnor.

Víťazstvo prirodzenosti, sila prírody - to je krédo jedného z najvýraznejších predstaviteľov literárneho prúdu lyrizovanej prózy - Dobroslava Chrobáka. Je to aj téma jeho prózy s názvom Poviestka, ktorej reprízu uvádzame v rozhlasovej dramatizácii Brigity Hanákovej. V réžii Vladimíra Ruska účinkujú Gustáv Valach, Ladislav Chudík, Hana Bučinská, Vladimír Durdík ml. Hra je z roku 1977 a vy ju môžete počuť od utorka. Po nej nasleduje zamyslenie Čítanie o detstve, v ktorom vám ponúkame výber z Chrobákovych myšlienok v interpretácii Dušana Jamricha.

Stredu nám opäť otvorí Dobroslav Chrobák. Vo svojich skorých poviedkach sa tento autor nezaoberá len tematikou z ľudového prostredia, pastierov, horalov a drevorubačov. V prózach s mestskou tematikou rieši vnútorné konflikty mladých rozorvaných mužov. Aj po vyše šesťdesiatich rokoch je v nich prekvapujúco veľká energia. Posúďte sami, v réžii Jána Medveďa vám čítať bude Ján Kožuch. Z krátkych próz vyberáme tituly Les a Holé steny. Pod názvom Z kadlubu nášho jazyka dopĺňame Chrobákovu tretiu esej. Napísal ju v štyridsiatych rokoch minulého storočia, napriek tomu nestratila na aktuálnosti a modernosti prejavu. V réžii Táne Tadlánkovej číta Tomáš Maštalír.

Od štvrtka budeme vysielať literárnu stereofonickú kompozíciu vytvorenú na základe prózy švajčiarskeho spisovateľa Charlesa Ferdinanda Ramuza Adam a Eva. Román z roku 1932 je inšpirovaný Bibliou. Poetickým spôsobom stvárňuje myšlienku pádu prvých rodičov. Autor nachádza istotu v etike vidieckeho človeka, ktorý má v sebe obrovskú silu dostať sa do vyšších duchovných sfér. V réžii Vladimíra Ruska účinkujú Karol Machata, Ján Galovič, Jozef Šimonovič, Darina Vašíčková, Milka Zelmanová a Andrea Martvoňová. Hra je z roku 2004.

Ako ďalšie v poradí vás pozývame počúvať dramatického pásmo z cyklu Podobizne, tentoraz o živote spisovateľa Jozefa Cígera Hronského. Autor Jozef Repko nám formou fiktívneho rozhovoru približuje nielen časť jeho diela, ale aj životné peripetie, ktoré ako emigrant neraz zakúsil. V réžii Ivana Predmerského účinkujú Mária Kráľovičová, Karol Machata a Jozef Šimonovič. Pásmo je z roku 1996.

Piatok otvorí rozhlasová hra pre mládež Ľudská hra. Podľa literárnej predlohy Františka Švantnera pre rozhlas napísal Rudolf Dobiáš. V réžii Milana Semíka účinkujú Ivan Romančík, Magda Vášáryová, Anna Javorková a Viera Strnisková. Hra je z roku 1986.

Dobroslav Chrobák, večný hľadač krásy a človek mnohých paradoxov. Chce hľadať krásu bez trápení a starostí, ale je to práve on, ktorý vo svojej tvorbe prináša ľudí v hraničných situáciách s batohom hriechu a utrpenia. Na záver nášho týždňa vám priblížime osobnosť autora, ktorý je po Petrovi Jarošovi ďalším rodákom z liptovskej dedinky Hybe. Jeho tvorba bola od začiatku verná vtedajším tendenciám v smerovaní literatúry v duchu hesla "preč od realizmu". A tak do typického prostredia slovenskej dediny vnáša prvky mystiky. V réžii Hany Makovickej účinkujú Peter Himič a Helena Himičová.

Program rádií

Autorka scenára: Monika Zumríková Kekeliaková

Text: Lucia Šaráková

Iustračné snímky: pixabay.com, unsplash.com, wikipedia.org.

Živé vysielanie
??:??