V smutných ranných električkách 

V smutných ranných električkách 

A máme tu sviatok Dušičiek - čas, keď mnohí navštívime cintoríny a aj doma sa možno tak trocha stíšime pri príjemnej rozhlasovej hre a zapálenej sviečke. Rádio Litera vám chce byť práve v tomto čase verným spoločníkom. V Čítaní na pokračovanie si budete môcť vypočuť čítanie z knihy Ruda Dobiáša Zvony a hroby. Pôjde o silné príbehy z prostredia politických väzňov. S Pavlom Nátherom sa budeme zamýšľať nad sviatkom zosnulých a literatúrou o smrti. Celý týždeň bude mať v Litere atmosféru „smutných ranných električiek", a to aj vďaka veršom Miroslava Válka. Určite si nenechajte ujsť rozhlasovú hru Silvestra Lavríka Lemberg, v ktorej sa reflektuje dramatická situácia na súčasnej Ukrajine. Hra je z roku 2019. Nebudú chýbať ani krátke miniromány s témou záhrobia. Priaznivcov rozhlasových hier určite poteší hra Petra Gregora Kuvik a smrť a hra Johna Millingtona Zázrak zraku. Nezabudli sme ani na rozprávkové hry, tento týždeň na motívy diela J. C. Hronského (Ako Jutrobogov kováč koval zlaté podkovy) a započúvať sa môžete aj do rozprávky Aladín a čarodejná lampa. K vrcholným výberom týždňa patrí hra Michaely Zakuťanskej z roku 2019 Doba plastová, ktorá mala pred niekoľkými týždňami premiéru v Rádiu Devín.

"Krátke dni a dlhé noci najdlhšej zimy svojho života som trávil na samotke v sídle ŠtB v Bratislave... Utešoval som sa predstavami, ako raz budem pokračovať vo svojich literárnych pokusoch. Keďže politický väzeň v tých časoch nesmel vlastniť papier ani ceruzku, musel som sa uspokojiť s tým, že som vymyslel aspoň názov mojej budúcej knihy. Je dosť možné, že ma k tomu inšpiroval hlahol zvonov, ktorému sa občas podarilo preniknúť do mojej samoty... A možno aj fakt, že sám som bol zaživa pochovaný v hrobe, v ktorom sa po nociach ozývali stony a výkriky mučených vyšetrovancov...," takto opisuje vznik literárneho diela Zvony a hroby samotný autor Rudolf Dobiáš. Ivan Laca a Ivan Vojtek vám z knihy budú na pokračovanie čítať v troch častiach počas celého týždňa.

V uplynulých dňoch sme sa zhromažďovali pri hroboch a spomínali na svojich blízkych. Aj keď je smrť bežnou súčasťou života, tejto téme sa väčšinou vyhýbame. Nevyhneme sa jej však v cykle Ars litera, v relácii z roku 2018, pod názvom Dušičky, literatúra o smrti. O smrti sa môžeme veľa dočítať z odbornej literatúry, románov, denníkov alebo dokonca z knižiek pre deti. Aké sú teda možnosti, to už vám poradí Pavol Náther. Účinkujú Mária Hatoková, Jana Červenáková, Zuzana Kyzeková a Martin Vitek.

Smutná ranná električka - ktorú parafrázujeme i v téme nášho týždňa - patrí k najlepším slovenským skladbám sedemdesiatych rokov. Ponuré dielo o umieraní vytvorili dvaja rozporuplní géniovia - hudobník Marián Varga a básnik a komunistický minister Miroslav Válek. Vtedy už prominentný funkcionár no zároveň mimoriadne talentovaný básnik, ktorý koncom päťdesiatych rokov zásadne zmodernizoval slovenskú poéziu. Kontroverznej osobnosti Miroslava Válka sa bližšie prizrel Róbert Šedivý v dvoch častiach relácie Autor na dnes. K téme sa vyjadruje hosť - PhDr.Milan Hamada, DrSc., interpretuje Alfréd Swan. Relácia je z roku 2013, prvú časť vysielame od pondelka, druhú od štvrtka.

Lemberg je nemecký názvov ukrajinského mesta Ľvov. Autor a režisér Silvester Lavrík sa pri tvorbe hry inšpiroval vlastnými zážitkami. Svoje úvahy o Ukrajincoch, ich mentalite a paralelách medzi nimi a nami, absurdné až bizarné situácie odpozorované zo života mesta, pretavil do príbehu Sofie a Andreja. Je podaný s humorom a nadhľadom, no nechýbajú ani drsnejšie momenty, odkazujúce k nedávnym turbulentným udalostiam na súčasnej Ukrajine. V rozhlasovej hre Lenberg, ktorá mala premiéru tohto roku, účinkujú Dominika Morávková, Zuzana Kronerová, Martin Geišberg, Zita Furková, Vladimír Jedľovský a Eugen Libezňuk. Počúvajte od utorka.

K našej „dušičkovej" téme prispel i Štefan Šimko so svojim minirománom Smrť v čiernom. Záhrobnú atmosféru vám priblíži Karol Horváth.

Od stredy zaraďujeme rozhlasovú hru Petra Gregora Kuvik a smrť. Sledujte príbeh lásky, ktorý poznačila nevera:„ Niečo odumrelo. Preto to tak nebolí. To pekné a dobré asi prvé. Žeby to tak malo byť? Možno sa tak žije. Možno je to normálka. Kus toho, čím sa cíti, odumrie, aby bol človek lepšie pripravený znášať to, čo príde. Odumieraním k životu? ..." V réžii Martina Kákoša účinkujú Vladimír Kobielsky a Gabriela Dzuríková. Hra je z roku 2001.

Ako ďalšiu ponúkame do pozornosti rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry írskeho dramatika Johna Millington Syngea Zázrak zraku. Ide o neľútostnú komediálnu úvahu o tom, čo znamená „vidieť". Priezračne prostý príbeh z írskeho vidieku je podobenstvom o vnútonej slepote a ľudskej hlúposti. Voda zo zázračnej studne nakrátko vráti zrak dvom slepým manželom, ktorí konečne môžu porovnať realitu s predstavami, ktoré mali o svete i sami o sebe. Účinkujú Martin Horňák, Zuzana Kronerová, Andrej Hryc, Renáta Rundová-Horňáková, Ján Gallovič, Vladimír Minarovič, Jozef Šimonovič, Darina Vašíčková a Jana Kopsová. Hra je z roku 2008.

Napísať obecnú kroniku, o tom, čo sa naozaj stalo, to je vážna vec. V rozhlasovej hre Michaely Rosovej nadobúda Kukučínov „Neprebudený" nové rozmery. „My, Lenovčanjá, tu podpísaní, sme byli svedkami velkých vjecí. Tri ňedzele pred dožínkami sa mňela vydat Zuza Bežanovjé, mňela si zebrat Jana od Dúbravov, a aj si zebrala, byla to veliká svatba a kopec radosci a veselosci. Ale navečír, prostredek zábavy, začlo u Bežanovcú na statku horet...," to je úryvok z hry My prebudení, ktorú vám o štvrtka ponúkame v rámci cyklu Ako to bolo ďalej. Účinkujú Ľudmila Klimková a Ján Mikuš.

Náš týždeň odľahčíme rozprávkovou hrou podľa Jozefa Cígera Hronského Ako Jutrobogov kováč koval zlaté podkovy. Pre rozhlas upravil Peter Glocko. Počúvajte s celou rodinou. V réžii Vladimír Ruska účinkujú Leopold Haverl, Július Vašek, Kamil Kollárik, Dušan Tarageľ, Ján Gallovič, Soňa Valentová, Igor Hrabinský a František Kovár. Rozprávka mala premiéru v roku 1995.

Nasleduje miniromán Gabriely Rothmayerová pod názvom Milujúca (až na smrť). Autorka využíva najmä vlastné zážitky a osobnú skúsenosť, okrem realistických prvkov i prvky ironizujúce a veľa humoru. Vypichuje problémy žien v kontraste so svetom mužov. V réžii Silvestra Lavríka účinkuje Laco Kerata.

Piatkový program otvoríme opäť rozprávkou. Tentokrát pre vás vyberáme Aladína a čarodejnú lampu z dielne Františka Hrubína. V réžii Mileny Lukáčovej účinkujú Daniel Fischer, Anna Javorková, Štefan Kožka, Igor Krempaský, Juraj Predmerský, Leopold Haverl, Vladimír Jedľovský a ďalší. Rozprávka je z roku 2010.

V roku 2100, krátko po globálnej ekologickej katastrofe, sa moria a oceány zdvihli tak vysoko, že zaliali všetko až do nadmorskej výšky 800 metrov nad niekdajšími morami. Jedna z ľudských komunít, ktoré prežili, sa usadila v prímorskom prostredí pod vrcholmi štítov Vysokých Tatier. Noví ľudia si budujú vlastnú kultúru, ktorá je spleťou toho, čo vedia, aj čo nevedia. Takto znie oficiálna anotácia k pôvodnej rozhlasovej hre Doba plastová. Podpísala sa pod ňu Michaela Zakuťanská. Účinkujú Lucia Hrašková, Jakub Muranský, Ľudmila Kozmenková, Matej Erby a Miriam Kuchárová. Hra mala premiéru tohto roku.

Pre Miroslava Válka je typická hra so slovíčkami a s kompozíciou diela. Núti čitateľa k preniknutiu do jeho imaginárneho sveta. Na záver nášho týždňa vyberáme jeho verše Jablko v interpretácii Petra Rúfusa.

Program rádií

Autorka scenára: Monika Zumríková Kekeliaková

Text: Lucia Šaráková

Ilustračné snímky: pixabay.com, wikipedia.org, unsplash.com, TASR