Keď pes je palacinkový a všeličo iné

Keď pes je palacinkový a všeličo iné

Tento týždeň bude plný nových rozhlasových hier, poviedok a veršov. Na pokračovanie si budeme čítať z knihy Aleny Sabuchovej Šeptuchy, ktorá sa dostala aj do finálovej päťky Ceny Anasoft litera 2020. Nenechajte si ujsť úplne nové rozhlasové hry ako Moje nedostižné ja od J. Mikuša a L. Grendela, Domov, sladký domov od M. Košickej, Viktorka od T. Repčiaka či Herz, men Herz od P. Karpinského. Obohatením vysielania bude aj hra Palacinkový pes podľa predlohy U. Kovalyk. Nebudú chýbať verše P. Milčáka a J. Kuniaka. A už tradične sa objaví vo vysielaní Diktát na Devíne (12. časť). Čo-to sa dozvieme aj o novej knihe Michaely Rosovej Tvoja izba. A nezabudli sme ani na rozprávkovú hru, tento týždeň to bude Nevedko od N. N. Nosova.

Dorota, dospievajúca dcéra miestneho hrobára, nasáva všetok okolitý svet - s jeho zložitými medziľudskými vzťahmi, religiozitou, zanedbanosťou, krásou, šeptuchami, ktoré vedia liečiť. Spisovateľka Alena Sabuchová si pre svoje jemné, no zároveň i drsné rozprávanie zvolila priestor na hranici nielen dvoch susediacich štátov. Román Šeptuchy je inšpirovaný jej viacerými návštevami regiónu Podlasia. V réžii Mileny Lukáčovej vám z knihy, ktorá patrí do finálovej päťky aktuálnej Ceny Anasoft litera, bude čítať Zuzana Kyzeková v piatich častiach počas celého týždňa.

V pondelkovom programovom bloku poračujeme prózou Petra Karpinského Herz, mein Herz. Pôvodná rozhlasová hra hovorí o vzťahu k domovu, práci opatrovateliek v zahraničí i o tom, aký krutý je osud. V réžii Pavla Uhera účinkujú Ariana Ballová, Judita Vicianová a Peter Himič. Hneď po nej si vychutnajte krátku hru Miroslavy Košickej Domov, sladký domov. Sme svedkami priepasti vo vzťahu medzi matkou a dcérou a to i napriek snahe budovať pomysený dokonalý domov. V réžii Vladimíra Kivadera číta Ján Kožuch.

Pri nie práve ideálnych vzťahoch zostaneme i v utorok, kedy náš program posilní Tomáš Repčiak a jeho text Viktorka. Manželský pár prechádza kízou, ktorú sa snaží zahnať na dovolenke v Turecku. Či sa im to podarí, to sa už dozviete pri počúvaní krátkej hry v réžii Stanislava Bilého. Účinkujú Henrieta Kecerová, Miroslav Bodoki, Igor Kasala, Zuzana Gibarti-Dancáková, Ján Kovalčin a Martin Stolár.

Slovenskej autorke Michaele Rosovej vyšla koncom minulého leta, po dlhšej odmlke, v poradí už štvrtá kniha pod názvom „Tvoja izba". Od februára jej patrí aj miesto v päťke najzaujímavejších slovenských kníh v rámci prestížnej Ceny Anasoft litera za rok 2020. Nie je to autorkina prvá nominácia, do finálovej desiatky sa dostala už s novelou „Dandy" z roku 2011. Rosovej prózu „Tvoja izba" sprevádza anotácia pozostávajúca z jednej skromnej vety: Hlavne aby konce boli šťastné…V našej literárnej polhodinke vám ponúkame vizitku, ukážky z knihy, recenziu Zuzany Bariakovej a nebude chýbať ani rozhovor s autorkou. Reláciu Tvoja izba Michaely Rosovej v rámci cyklu Krajina kníh pripravila Mária Danadová. Okrem redaktorky účinkujú Ivana Kováčová a Michaela Rosová.

Peter Milčák chápe zbierku ako vnútorne súzvučiaci celok - ak by aj bol solitér, ktorý je silný, ale narúšal by skladbu, v zbierke sa neobjaví. Vo veršoch s názvom Mare Tranquilitatis vám ponúkame výber pôsobivých básní tohto autora, ktoré existujú už roky, no neboli nikdy publikované. V réžii Pavla Uhera účinkuje Miroslav Kolbašský.

Stredu otvorí pásmo Moniky Zumríkovej Kekeliakovej pod názvom Slnko zaseknuté v žalúziách. Prináša komentované čítanie najnovšej básnickej zbierky Evy Luky Jazver. Ocitneme sa v mytologickom svete dcéry Minotaura. Tam „hore v pekle" a na hriešnych balkónoch budú padať „o(d)mietnutí anjeli" a „dažde slín". Pred očami sa budú preháňať „nemravné biele kone", ale i funebrák či nekromantik. Lyrická hrdinka totiž nezmenila svoje smerovanie do tmy a k zániku. A tak slnko zostáva v žalúziach visieť ako obesenec. Účinkuje Alfréd Swan a respondentky Dagmar Bruckmayerová, Katarína Križanová a Eva Lukáčová. Reláciu uvádzame v premiére.

Rozprávkovú hru Nevedko podľa Nikolaja Nosova napísali Jakub Ursíny a Marek Horváth. V známom príbehu z Kratuľkova účinkujú Robert Roth, Zuzana Tlučková, Michal Klučka, Ján Kroner, Ivan Laca, Richard Klvač, Peter Sklár, Jozef Šimonovič a Rudolf Pepucha. V roku 2003 režírovala Táňa Tadlánková. Rozprávku, v ktorej nechýba humor a mimoriadna fantázia ruského autora, počúvajte aj s najmladšími členmi rodiny.

Bol to majster irónie a absurdít, významný predstaviteľ maďarskej literatúry na Slovensku. Lajos Grendel písal v maďarčine, jeho beletristické či literárno-historické diela sa prekladali do slovenčiny. Počas života, ktorý pred dvomi rokmi ukončila choroba, získal viacero ocenení za literárnu tvorbu. Pod názvom Moje nedostižné ja pripravil Ján Mikuš dramatizáciu poviedok z Grendelovej knihy Einsteinove zvony. Účinkujú Michal Ďuriš, Jakub Tomajko, Daniel Výrostek, Radoslav Kuric, Juraj Smutný, Ivana Kivaderová, Ivana Kováčová, Ján Mikuš a Egon Tomajko. Počúvajte od štvrtka.

Juraj Kuniak dokáže písať existenciálne, keď píše o najmenšom európskom vtákovi, tragicky, píšuc o pomätenom Nietzschem, a spirituálne o kolobehu vody, ktorý je paralelou smrti geniálneho matematika Einsteina. Pri čítaní jeho básní si človek uvedomí, že nie je náhodou, že báseň klesá vertikálne k spodnému okraju strany - teda do hĺbky - rýchlejšie ako próza. Pri počúvaní je ten prienik rovnaký. Výber veršov Juraja Kuniaka s názvom Derniéra recituje Ján Kovalčin. Pokračujeme textom Cesta z dielne Veroniky Šikulovej v rámci cyklu Miniatúry. V réžii Martina Hvišča účinkujú Lucia Vrablicová a Soňa Ulická.

Uršuľa Kovalyk je skúsenou rozhlasovou autorkou. Jej najnovšia rozhlasová hra, Palacinkový pes, ktorú zaraďujeme do piatkového bloku, vykresľuje svojráznu, životaschopnú dôchodkyňu Vilmu. Jej monotónny osamelý život naruší prekvapivá udalosť. Ozve sa jej syn z opačného konca zemegule, s ktorým má komplikované vzťahy. Vilma v rozhovoroch so susedkou Hildou uvažuje nad materstvom i starobou, aby darček od syna celkom nečakane zmenil život nielen jej, ale aj vernej kamarátke. V réžii Táne Tadlánkovej účinkujú Tatiana Kulíšková, Helena Geregová, Juraj Predmerský, Miroslav Trnavský, Peter Kollárik, Zuzana Kyzeková, Ondrej Kaprálik, Miroslava Drínová, Alex Koníček a Gréta Luprichová.

Na záver nášho týždňa pridávame už po dvanásty krát obľúbené gramatické okienko. Zábavno poučnú reláciu Diktát na Devíne, v ktorej autorka, herečka a lingvistka Ingrid Hrubaničová dáva gramatický diktát svojmu hosťovi Jánovi Strasserovi. Ten s ňou vtipne polemizuje o zvláštnych tvaroch v slovenskom jazyku. Korunu odbornosti dodáva jazyková vedkyňa Sibyla Mislovičová.

Program rádií

Autorka scenára: Monika Zumríková Kekeliaková

Text: Lucia Šaráková

Ilustračné snímky: pixabay.com, wikipedia.org