Francúzski naturalisti

Francúzski naturalisti

Naturalizmus sa formoval vo Francúzsku v 60. - 80. rokoch 19. storočia najmä v maliarstve a v literatúre. Umelci sa usilovali čo najvernejšie, až dokumentarizujúco -reportážne zobraziť život s dôrazom na problém dobra a zla v človeku. Týmito snahami budeme žiť i na Litere nasledujúcich sedem dní. Sprevádzať svojim svetom vás budú Gustave Flaubert, Émile Zola a Guy de Maupassant.

Počas celého týždňa si na pokračovanie budeme čítať v knihe Bláznove pamäti. Gustave Flaubert tu opisuje letné prázdniny roku 1836. Strávil ich s rodičmi pri mori, v neďalekom Trouvile. Gustave mal štrnásť a pol roka. Na pláži spoznal Elise Foucaltovú, dvadsaťšesťročnú čiernovlásku, manželku parížskeho vydavateľa hudobnín, Schlésingera... V réžii Mileny Lukáčovej vám príbeh bude v piatich častiach rozprávať Ľubo Roman.

Pokračujeme prvou časťou dramatizácie ďalšej Flaubertovej prózy - Salambo. V hlavnej úlohe si vypočujete Božidaru Turzonovovú, ktorej sekundujú Štefan Kvietik, Anton Mrvečka, Ctibor Filčík, Gustáv Legéň, Martin Gregor, Hana Meličková, Leopold Haverl, Gustáv Valach a ďalší. Dej jedného z najslávnejších historických vojnových románov sa odohráva v druhom storočí p.n.l v Kartágu, porazenom v púnskej vojne. Autor farbisto opisuje vzburu žoldierov najatých proti Rímu, ktorým Kartágo odmietlo vyplatiť žold. Sledujeme tiež romantický príbeh lásky na pozadí bitiev, ktorých znamenitý opis radí toto dielo k nalepším textom, ktoré sa zaoberajú stratégiou vojenského ťaženia. Rozhlasová hra je z roku 1975, druhú časť počúvajte od utorka.

"Tak som miloval Flauberta ... Jeho Korešpondencia viac ako päť rokov nahrádzala na mojom stolíku Bibliu. Bola mojou zásobárňou energie," napísal na margo listov G.Flauberta francúzsky nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, André Gide. Korešpondencia autora "Pani Bovaryovej", "Citovej výchovy" či "Pokušenia Svätého Antona", ktorá sa najmä vo Francúzsku dočkala veľkej pozornosti, totiž odhaľuje spisovateľa ako človeka so všetkými pochybnosťami, túžbami i slabosťami. V rámci reprízového cyklu Esejí vám ponúkame úryvky z Flaubertových listov francúzskej poetke Louise Coletovej. Číta Milo Kráľ.

"Publikácia románu Gustava Flauberta „Pani Bovaryová" v roku 1857 bola významnou etapou vo vývoji vnútornej logiky francúzskeho románu. Po prvýkrát sa ktosi usiluje o to, aby sa román takpovediac stal sám sebou. Aby si nemusel požičiavať prvky z iných žánrov, z poézie či drámy. Pátos emócií nahrádza objektívne podanie všednej skutočnosti, náhodnú inšpiráciu strieda triezve pozorovanie a poznanie, ktoré sa opiera o metódy prírodných a exaktných vied...," hovorí vo svojom pásme redaktor rádia Litera, Martin Šenc. Viac o Technike kompozíce románu Pani Bovaryová, vám vrámci ďalšej premiéry cyklu Z tvorivej dielne Rádia Litera, prečíta Tomáš Bartoněk a Daniela Šencová.

Hovorím, čo vidím, spisujem jednoducho protokol a prenechávam moralistom, aby sa pokúsili vyvodiť lekciu...," nechal sa počuť Émile Zola, zrejme najvýznamnejší predstaviteľ francúzskeho naturalizmu. Bližšie sa tejto osobnosti a jeho dielu prizrel Jozef Lenhart vo svojej relácii Autor na dnes z roku 2005. Okrem autora ďalej účinkujú Štefan Povchanič, Dáša Rúfusová a Alfréd Swan. Prvú časť počúvajte od utorka, druhú od stredy.

Pokračujeme dramatizáciou Zolovej prózy Vášeň. „... Odvtedy, čo Claude vstal, jednostaj sa mu žiadalo odhrnúť záves a pozrieť na spiacu. Táto zvedavosť, ktorú pokladal za hlúpu, mu len zhoršovala zlú náladu. Nakoniec zo zvyku pokrčil plecia, chytil štetec... a v tom začul nesúvislý šepot a šuchot posteľnej bielizne. Potom sa opäť obnovilo rovnomerné dýchanie. Napokon to nevydržal, odhrnul záves a nazrel dnu..." V réžii Hany Makovickej účinkujú  Alena Ďuránová, Miroslav Kolbašský, Peter Čižmár, Igor Makovický, Judita Vicianová, Erika Kentošová, Peter Vilhan a Peter Rašev. Hra mala premiéru v roku 2005.

V úvodnej hodine štvrtkového programového bloku vám ponúkneme reprízu časti z voľného cyklu Slovenskí spisovatelia a svetová literatúra odvysielaného v roku 1997. Pozvanie do štúdia vtedy prijal Ján Lenčo, ktorý sa bez dlhšieho uvažovania spontánne rozhodol, že nám priblíži známeho francúzskeho spisovateľa Guy de Maupassanta. Literárne pásmo uvádzame pod názvom Budú ho milovať. V réžii Táne Tadlánkovej účinkujú Dušan Szabo a Vladimír Štefuca. Následne pridávame dramatizáciu Maupassantovej prózy pod názvom Rodiný kruh. V réžii Oľgy Janíkovej z roku 1990 účinkujú Ivan Letko, Eduard Bindas, Naďa Kotršová, Anna Okapcová, Oľga Vronská a Oľga Zöllnerová.

Od piatku vás čakajú ďalšie životopisné pásma. Opäť to bude Émile Zola, tentoraz však s príchuťou drámy, pohľadom Jozefa Šajgala z cylu Podobizne. Účinkujú Peter Rúfus, Milan Kňažko, Soňa Ulická, Ján Klimo, Ivan Letko a Vladimír Minarovič. Režéroval Vladimír Rusko v roku 1988. Cyklus Autor na dnes bude patriť Gustavovi Flaubertovi. Okrem autora Jozefa Lenharta účinkuje Štefan Povchanič a Alfréd Swan. Do tretice pridávame postavu G.de Maupassanta a stereodramatizáciu jeho diela  Olivový háj. Do života rešpektovaného miestneho farára prichádza podivný mladý muž. Nič dobré mu z očí nehľadí. Akoby to nestačilo, tvrdí, že je farárov syn. Účinkujú František Kovár, Maroš Kramár, Július Vašek, Gustáv Legéň a Ľudmila Mandžárová. V réžii Vladimíra Ruska mala hra premiéru v roku 1988.

Program rádií

Autor scenára: Martin Šenc

Text: Lucia Šaráková

Ilustračné snímky: wikipedia. org, pixabay.com