Veselý rozhlasový apríl

Veselý rozhlasový apríl

Tento týždeň naplníme želanie nejedného z vás. Keďže aj vonku je typické aprílové počasie, trocha bláznivé a veselé to bude aj v Rádiu Litera. Svojský vtip nebude chýbať príbehom Vandy Rozenbergovej pod názvom Spoločný nočný mier. Môžete sa tešiť na humorom naplnenú hru pre mládež od Petra Ševčoviča Ďuro a pán Kikrík. Nebudú chýbať veselohry: od Bukovčana Takmer božský omyl a od Pierra de Marivauxa Hra lásky a náhody. Nenechajte si tento týždeň ujsť ani humoresku Sused, vy nepodnikáte? a priaznivcov rozprávok potešíme hrou Ružová Anička (od Pavla Dobšinského) či príbehom Denis a jeho sestry (od Tone Revajovej). A zostaneme trocha aj vo veľknočnom období, je tu pre vás Komédia o umučení a slávnom vzkriesení Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Nezabudli sme ani na cyklus Slovník symbolov a obľúbený Diktát na Devíne.

Muži z Dolného Valu sa schádzajú vo svätostánku - krčme, kde riešia osobné aj medzinárodné vzťahy. Na výlete v Holandsku stretnú Vanesu, osobu s nevšedným syndrómom a ich svety sa pretnú. Niekto trávi psy, niekto zavraždí ženu a niekto klame. Stupňovanie dôvery, stupňovanie lží a láska, v ktorej víťazí tretí. Nahliadnite do mužskej duše v piatich častiach čítania na pokračovanie z knihy Vandy Rozenbergovej Spoločný nočný mier. V réžii Júlie Rázusovej účinkuje Lucia Vrablicová.

Pokračujeme veselou rozhlasovou hrou pre mládež z dielne Petra Ševčoviča Ďuro a pán Kikrík. Bude z mladého Ďurka husľový virtuóz? Rodičia by si to želali veľmi, už menej sa im páči učiteľ, ktorý sa prihlási na inzerát a podujme sa niečo vykresať z ich potomka. Či sa podarí starému čudákovi Kikríkovi zmeniť pohľad chlapca na svet, to vám už v hereckom koncerte prezradí Ctibor Filčík a legendárny Emil Filo. V réžii Evy Galandovej ďalej účinkujú Soňa Ulická, Ivan Letko, Mária Prechovská, Gustáv Legéň, Ria Paldiová. Hra je z roku 1982.

Pokračujeme rozprávkovou hrou na motívy Pavla Dobšinského Ružová Anička, o súrodeneckej láske. Janko s Aničkou žijú s macochou a nevlastou sestrou. Ako to už v slovenských ľudových rozprávkach býva, bez rodičov sa im vodí biedne. Anička sa priatelí s kačkami netušiac, že sú to vodné víly. A tie svojimi čarami ešte všeličo spôsobia... Nezabudnite počúvať aj so svojimi deťmi. V réžii Táne Tadlánkovej účinkujú Zuzana Porubjaková, Michaela Čobejová, Táňa Pauhofová, Ján Gallovič, Zuzana Kapráliková, Zuzana Mauréry, Kristína Turjanová, Michal Klučka, Peter Sklár a ďalší. Hra je z roku 2009.

Od utorka sa o slovo prihlási Ivan Bukovčan a jeho sci-fi rozhlasová hra Takmer božský omyl, o vážnych otázkach etiky, morálky a svedomia. Zápletka je ozaj neobyčajná, keď sa istý, prehnane pracovitý zamestnanec, v práci roztrhne na dvoje. Oboch častí sa zmocní geniálny lekár a svojskou metódou ich domodeluje do celých ľudí. Výsledok však celkom nevyšiel. Jeden z pacientov totiž získal prevažne lepšie, miernejšie psychické vlastnosti, zatiaľ čo druhý je agresívny a nemá ani kúska svedomia. V réžii Dušana Zimena účinkujú Mária Úradníčková, Eduard Bindas, Dušan Blaškovič, František Dibarbora, Vladimír Durdík ml., Martin Gregor, Oldo Hlaváček, Jozef Kroner, Eva Krížiková a Karol Machata. Hra je z roku 1971.

Dub má medzi stromami, najmä u nás v Európe, osobitné postavenie. Vzhľadom na povestnú odolnosť a pevnosť dreva, býval často spájaný s dlhovekosťou, alebo nesmrteľnosťou a v mnohých tradíciách bol posvätným stromom tých najvyšších božstiev. Mocný dub s košatou korunou akoby vyžaroval pevnosť a silu. V latinčine sú to dokonca synonymá - robur znamená nielen dubové drevo, ale aj tvrdosť a pevnosť. Fyzickú i duševnú... Viac na tému Jeho veličenstvo dub vám prezradí Mária Michalková v cykle Slovník symbolov z roku 2013. Účinkuje Alfréd Swan.

Sused, vy nepodnikáte?
To sa pýta Peter Štrelinger vo svojej humoreske.Napriek tomu, že hra je z roku 2002, veľa z jej obsahu sa nezmenilo dodnes. Sledujeme príbeh vysokoškolského pedagóga, ktorý dlhé roky pracuje v školstve a vo svojej existencii sa musí dennodenne uskromňovať. V kontraste dominuje vrstva podnikavcov, predtým robotníkov, ktorí sa zo dňa na deň pretransformovali na podnikateľov. Odkrýva sa pred nami dovtedy nepoznaný kapitalistický model správania a akási zacyklenosť v socialistickom nažívaní staršej generácie. V réžii Martina Bendika účinkujú Karol Machata, Oľga Solárová, Peter Sklár, Ján Mistrík, Alfréd Swan, Natália Blahová. Počúvajte od stredy.

Ani tento týždeň nebude na Litere chýbať obľúbený seriál Ingrid Hrubaničovej Diktát na Devíne, tentoraz už jeho 18. časť. V réžii Laca Keratu sa autorka bude rozprávať o zákutiach slovenskej gramatiky so svojimi dvoma stálymi hosťami - jazykovedkyňou Sibylou Mislovičovou a básnikom a publicistom Jánom Štrasserm. Program je z roku 2008.

Rozprávanie o symboloch a o všeličom, čo s nimi súvisí, pre všetkých, ktorých láka tajomstvo nevypovedaného. O tom je Slovník symbolov autorky Márie Michalkovej, ktorý odvysielame po druhý krát v týždni, tentoraz na tému Včela. Egypťania si predstavovali, že včely sa zrodili zo sĺz boha slnka - Ré. Boli teda pre nich kráľovským symbolom. Spojenie so slnkom posilňovala aj predstava, že včela dokáže premeniť lúče na med. Podobne ako Kelti, starí Germáni či Gréci verili, že z medu sa pripravuje nápoj bohov, nápoj nesmrteľnosti. Viac vám už v programe z roku 2013 prezradí Přemysl Boublík.

Od štvrtka dávame do pozornostirozhlasovú hru na motívy Pierre de Marivauxa Hra lásky a náhody. Komédia založená na zámenách postáv poukazuje na tému nerovného spoločenského postavenia a nezmyselného rozdeľovania sa do vrstiev. Vyhráva večný motív lásky, ktorá si razí cestu navzdory rozumu, ktorý zakazoval milovať niekoho, kto je v nezmyselnej hierarchii postavený nižšie. V réžii Laca Keratu účinkujú František Kovár, Juraj Predmerský, Henrieta Jančišinová, Tomáš Maštalír, Linda Zemánková, Vladimír Hajdu, Jozef Benedik, Alfréd Swan: Hra mala premiéru v roku 2006.

Piatkový programový blok otvorí Komédia o umučení a slávnom vzkriesení Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Rozhlasová adaptácia pašiovej hry vychádza z ľudových hier 18. storočia. Tradícia uvádzania biblických hier je v našom prostredí spojená s barokovým ľudovým umením, čo vyprovokovalo aj záujem teatrológa Jana Kopeckého o tento kultúrny fenomén. V réžii Laca Keratu účinkujú Vladimír Jedľovský, Lucia Vrablicová, Vladimír Hajdu, Přemysl Boublík, Dagmar Sanitrová, Dagmar Buckmayerová, Matej Landl, Ľubomír Paulovič, Helena Geregová a ďalší. Hra je z roku 2014.

Náš veselý aprílový týždeň uzatvoríme prvou časťou rozprávky podľa knihy Tone Revajovej Denis a jeho sestry. Denis je obyčajný chlapec. Jeho priateľstvo k Lenke a Maťovi je také silné, až niekedy sníva o tom, že sú jeho súrodencami. Rodičia sa rozhodnú pre adopciu a do rodiny prichádza staršie dievčatko, Mirka. Zrazu má Denis naozajstnú staršiu sestru. V réžii Jána Medveďa číta Tomáš Mischura.

Program rádií

Autorka scenára: Monika Zumríková Kekeliaková

Text: Lucia Šaráková

Ilustračné snímky: pixabay.com, unsplash.com, wikipedia.org.