Športová televízia
Športová televízia

Dva týždne dotykov

Dva týždne dotykov

Dotyky láskavé, dotyky chlácholivé, dotyky chladné či bolestivé, dotyky nástojčivé, dráždivé, dotyky všetkého druhy sa objavia nasledujúcich štrnásť dní na Litere. V našom programe sa bude skloňovať láska, blízkosť, zmyselnosť, erotika, priateľstvo umenie, ale i handicapy a všetko, čo sa len s dotýkaním a telesnosťou spája, na všetky spôsoby.

Hneď v úvode týždňa vám v rámci Čítania na pokračovanie ponúkneme tri poviedky maďarského spisovateľa žijúceho na Slovensku, Lajosa Grenedela. Pochádzajú zo zbierky Okno po erotických snoch z roku 1991. Vo svojich poviedkach vychádza Grendel zo skúsenosti, ktorú všetci poznáme. Zo skúsenosti Stredoeurópana. Tento priestor je prepletený dejinami a ľudskými osudmi, ktoré volajú po napísaní. Niekoľko takých volaní autor vyslyšal a cez okno hravých erotických príbehov dáva čitateľovi nazrieť tam, kam sme sami často nenašli odvahu nahliadnuť. Preložil Karol Wlachovský. V réžii Mileny Lukáčovej číta Vladimír Kobielsky. Program mal premiéru v roku 2009.

Pokračujeme pôvodnou rozhlasovou hrou Petra Gregora Prst. Autor vo svojej čiernej komédii paroduje príslovie - Podaj prst a chytia ti celú ruku. Hra je situovaná do súčasnosti, je to dialóg muža a ženy o absurdných polohách vyšinutého vývoja spoločnosti. Pravidlá hry určujú mocní, ktorých postavenie je legalizované zdanlivo slobodnou voľbou bezbrannej väčšiny. Muž odpredá svoj ukazovák akejsi akciovej spoločnosti, ktorá ho zaň bohato odmení, za druhý prst mu dá už oveľa menej a za tretí nič. Avšak so ziskom troch prstov spoločnosť získa väčšinový podiel na celú ruku, a tým aj na osobu, ktorej ruka patrí. Účinkujú Stanislav Dančiak, Zuzana Kronerová a Oľga Belešová. Režíroval v roku 2001 Martin Bendík.

Pridávame Antropologický slovník Petra Turčíka, ktorý sa bude tentoraz zaoberať pojmom Hmat. Ako determinuje človeka jeden z najdôležitejších zmyslov z pohľadu antropológov? Hosťom autora bude docentka Helena Tužinská, antropologička z Katedry etnológie a kreatívnej antropológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Relácia mala premiéru v roku 2012.

Od utorka náš programový blok otvorí Nora Weberová a jej fíčer Dotyk génia. Reč bude o Louisovi Braillovi, jednej z najvýznamnejších osobností v našej histórii, ktorý vynašiel písmo pre nevidiacich. Vďačia mu za to, za čo ľudstvo vďačí vynálezcovi kníhtlače Guttenbergovi. Vďaka Brailleovi môžu dnes všetci nevidiaci čítať a učiť sa dotykom svojich prstov. Účinkujú Alfréd Swan, Ján Mistrík, René Jankovič, Andrea Kiráľová a Martin Kaprálik. V roku 2010 režijne pripravil Martin Kákoš.

Do pozornosti dávame i letnú minidrámu Martina Hvišča s názvom Dotyk. Sleduje príbeh klinickej psychiatričky na lôžkovom oddelení nemocnice, ktorá rieši prípad pacientky, čo má problém s dotýkaním. V réžii Martina Hvišča účinkujú Ingrid Timková, Vladimír Jedľovský a Jozef Šimonovič. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2011.

Pre milovníkov poézie tentoraz vyberáme verše Jána Turisa Ruky matky. „Kedy precítiš dieťa ľudskej matky dotyky nežné, čaro živých rúk?," pýta sa v úvode autor. Recitovať vám bude v réžii Róberta Horňáka Alfréd Swan. Pôvodom učiteľ a novinár J. Turis je okrem básnickej zbierky Paberky tiež autorom poviedok Kronika bez konca. Pracoval aj ako prekladateľ z ruštiny.

Stredu otvorí Veronika Ďurovčíková a Tomáš Mazáč a ich Dielňa láskavých dotykov. Fíčer hovorí o knihárskej tradícii v žilinskej rodine Vrtílkovcov a Mlichovcov. Knihárstvo sa v rodine dedí z otca na syna a občas aj z otca na dcéru. To platí aj v prípade dielne krásnych kníh, ktorá sa v týchto rodinách stala rodinným erbom a krásne knihy údelom i radosťou. Relácia mala premiéru v roku 2007.

V baníckych oblastiach stredného Slovenska sa traduje Povesť o Rune. Runa bola bájna žena, ktorá mala zlaté ruky a všetko, čoho sa dotkla, premenila na zlato. Ľuďom sa vyhýbala a mala na to dobré dôvody. V povestiach a rozprávkach zvykne vystupovať ako matka malých detí. Príbeh vám rozpovie Karol Machata. Povesť o Rune pre rozhlas spracoval Ondrej Sliacky pod pseudonymom Ján Donoval. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1991.

Jedným zo spôsobov, ako vyhodnotiť svoj deň, môže byť vymenovanie všetkých vecí, ktorých sme sa v jeho priebehu dotkli. Ktorý dotyk bol ten najpríjemnejší či najnebezpečnejší alebo najbolestivejší? A čo sa vie dotknúť nás? Tieto ale aj mnohé ďalšie otázky ponúka zamyslenie Jána Paroša, ktorý píše pod pseudonymom Dalfar. Svoju esej nazval Privilégium dotyku, prečíta vám ju Peter Lejko. Program mal premiéru v roku 2018.

Od štvrtka ponúkame 1. časť čítania na pokračovanie z knihy Ivana Čičmanca Vzdychy a údery. Vyberáme poviedku Susedia. Druhú časť počúvajte od piatku. Slovenský autor, prekladateľ a publicista žije už štyridsať rokov v Nórsku. Vo svojej poviedkovej zbierke zobrazil protagonistov v hraničných existenciálnych situáciách, pričom spoločným menovateľom je nerealizovaná túžba po plnom, intenzívnom živote. Silnou motiváciou v ich skutkoch a túžbach je erotika, ako aj potreba ľudskej spolupatričnosti a existenciálneho zaradenia. Čítajú Miloslav Kráľ a Renáta Rundová. Program mal premiéru v roku 2012.

Na Rádiu Litera uvedieme aj dramatizáciu románu Júliusa Barča-Ivana Železné ruky, ktorá vypovedá o generačných problémoch. Sledujeme boj mladého človeka o vlastný myšlienkový svet a miesto v spoločnosti. Bojuje s predsudkami svojho okolia a nedá sa povedať, že víťazne. Tento román však celkovým poňatím zrkadlí čaro mladosti cez rozpory, vnútorné boje, ťažké víťazstvá i smutné prehry. Autor čerpá z bohatých životných skúsenostíi a znalosti ľudskej duše. V roku 1970 pre rozhlas zdramatizoval a režijne naštudoval Mikuláš Bugár. Účinkujú Ľubo Roman, Júlia Čunderlíková, Viliam Záborský, Štefan Jančík, Igor Čillík, Ján Jamnický, Dušan Blaškovič, Peter Topoľský, Anton Kaščák, Peter Guldán, Vladimír Minarovič a Bohuslav Rapoš.

Organ je kráľovský hudobný nástroj, ktorého história siaha až do antiky. Kráľovský je však nielen pre svoju mohutnosť a technickú dokonalosť, ale aj kvôli náročnosti hrania na ňom. Janka Bleyová vám vo svojej relácii Portréty z roku 2017, predstaví umelca, pre ktorého je práve organ nástrojom dotýkania sa pominuteľnosti a zároveň večnosti človečenskej existencie. Jej hosťom bude Marek Vrábel - koncertný organista, klavirista a pedagóg, ktorý patrí k špičke strednej generácie slovenského organového umenia.

...Život jej prešiel, ako keď plesneš bičom - tak to bolelo.

A teraz už vonkoncom nevie, čo je toto za svet.

Nepamätá si mená svojich vnukov,

uľakano sa strhne, keď je v dome smiech,

večer jej prináša podivnú, cudziu vôňu spálenej nafty,

ale zem, keď ju vezme do prstov, je stále dobrá.

Je to tá istá pôda ako vtedy..." Toľko úryvok z veršov Miroslava Válka Dotyky, ktoré vám prednesie Peter Rúfus. 

V piatok sa o slovo prihlási Gabriela Horečná fíčrom Dotknúť sa rieky Styx. Hovorí o dotykoch s bránou, ktorá vedie do večnosti cez podzemnú rieku Styx... Vyjadrovať sa budú tí, ktorí sa vrátili a prežili. Na pútavej relácii z roku 2006 spolupracovali Vlado Franc, Robert Gajdoš, Alfréd Swan, Jana Kopsová a „tí, čo prežili".

Ďalej vás pozývame počúvať reprízu rozhlasovej poviedky Nory Grajciarovej Dotykový bod. Možno sa vám ten názov zdá trochu čudný - literatúra a geometria. Chceme vás presvedčiť, že každý z nás potrebuje taký či onaký podobný dotykový bod, ktorý neraz dodáva silu, pomáha žiť. V réžii Viery Weidlerovej účinkujú Ida Rapaičová, Kamila Magálová, Michal Dočolomanský a Pavol Mikulík. V roku 1990 redakčne pripravil Pavol Hudík.

Náš prvý dotykový týždeň uzatvorí Američan Edgar Lee Masters a jeho verše Stisnuté ruky. Verše o niekoľkých ľudských osudoch pochádzajú z originálneho diela Spoonriverská antológia. Poéziu z nej vyberala redaktorka Zuzana Belková. Preklad Rudolf Skukálek. V réžii Pavla Gejdoša recitujú Peter Sklár a Helena Geregová. Program mal premiéru v roku 2004.

Program rádií

Scenár: Martin Šenc

Text: Lucia Šaráková

Ilustračné snímky: pixabay.com, unsplash.com, wikipedia.org.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame