Peter Karvaš, Juraj Váh, ale i Mária Ďuríčková

Peter Karvaš, Juraj Váh, ale i Mária Ďuríčková

Tento týždeň sa poprechádzame naprieč starším hrám smerom až k tým, ktoré vznikli v roku 2021. V cykle Čítanie na pokračovanie sa môžete tešiť na mini-rozhlasové hry podľa predlohy Petra Karvaša pod názvom Chúlostivé stretnutia. Nebude chýbať detektívna hra, ktorá je tipom od nášho verného poslucháča, ide o hru Juraja Váha Štefánska koruna z roku 1961. Z hier z roku 2021 sa objavia vo vysielaní: hra Laca Keratu Temné reči, Daniely Kapitáňovej Tristotridsaťtri a Pavlíny Jelínkovej Cintorínsky architekt alebo Kto jej to povie? Určite si nenechajte ujsť tento týždeň hru Jany Juráňovej Ľudácka prevýchova. Vysielanie spestrí rozprávková hra od Márie Ďuríčkovej Guľko Bombuľko, verše Ale Oravcovej a recenzie Michaely Macejkovej a Martina Pavlova.

Texty Petra Karvaša sú okorenené inteligentným humorom a iróniou, hrou s paradoxom a prekvapujúcou pointou. Vysielame pod názvom Chúlostivé stretnutia v piatich častiach počas celého týždňa ako čítanie na pokračovanie. Seriál obsahuje päť malých rozhlasových hier: Štyri vodky, Útulný rozhovor, Po rokoch, Kolegiálna návšteva a Posledné slovo. V réžii Petra Jezného účinkujú Leopold Haverl, Karol Machata,. Matej Landl, Ladislav Chudík, Andrej Mojžiš, Elo Romančík, Eduard Bindas, Jozef Dóczy, Dušan Blaškovič a Peter Bzdúch. Vyrobené v roku 1997.

Pokračujeme rozhlasovou hrou autorky Pavlíny Jelínkovej s názvom Cintorínsky architekt alebo Kto jej to povie? Po smrti manžela sa Nela nevie rozhodnúť pre výber toho správneho náhrobného kameňa. Jej cesta za rôznymi kamenármi, rovnako ako aj nerozhodnosť pri výbere tej správnej ozdoby na pomník, odkrýva len rôzne traumy a bolesti minulosti.Aj rodina a dobrí priatelia bývajú na dedine niekedy spojení s tajomstvom a zastieraním nie vždy príjemnej skutočnosti...V réžii Pavla Uhera účinkujú Dana Košická, Ivan Krúpa, Miroslav Kolbašský, Alena Ďuránová, Adriana Ballová, Adriana Krúpová, Soňa Harčár Petrillová, Michaela Domovcová, Samuel Gáfrik. Premiéra: 2021.

K najmilším rozprávkovým knihám určite patrí Guľko Bombuľko z pera Márie Ďuríčkovej. Jeho dobrodružstvá na hospodárskom dvore čítajú rodičia svojim deťom už desiatky rokov. Do podoby rozhlasovej rozprávky ich upravil režisér Bábkového divadla v Žiline Peter Palik. Okrem galérie zvieracích postavičiek sa môžete započúvať aj do tajuplných zvukov reálneho dvora, čo už dnes deti takmer nepoznajú. V rozhlasovej adaptácii Guľko Bombuľka nechýba hravosť a morálne posolstvo najmenšiemu poslucháčovi o tom, čo je v živote dôležité, o tom, že si musíme pomáhať a že priateľstvo je jedna z najväčších hodnôt. Účinkujú Lucia Jašková, Henrieta Koláriková, Eva Gašparová-Mankovecká, Vladimír Rohoň a ďalší. Program mal premiéru v roku 2010, počúvajte od utorka.

Pridávame program Utiahnutie skrutky (James Henry) z cyklu Kapitoly z dejín románu 20. storočia. Bude sa rozeberať termín „uhol pohľadu“. V literatúre definuje formu, kedy príbeh nerozpráva rozprávač, ale postava, či už jedna alebo viaceré. Pomocou tejto techniky sa spisovateľova prítomnosť v románe dá vyradiť a čitateľ si vie utvoriť vlastný názor. Jedným z prvých autorov, ktorý experimentoval z uhlom pohľadu bol anglický spisovateľ amerického pôvodu Henry James. Bližšie sa prizrieme jeho krátkemu románu Utiahnutie skrutky z roku 1898. V réžii Karola Horvátha účinkujú Zuzana Šimová a Karol Horváth. Relácia mala premiéru v roku 2007.

Milovníkom veršov dávame do pozornosti autorku Ali Oravcovú a jej Oblúky. Oblúky ponad nedozernú minulosť až podnes. Autorka sa rozpamätáva na čosi, čo si pamätať vedome nemôže. Trojboj motívov naivita – boj – realita nepôsobí drsne ani beznádejne, ale je pokojný a nežný vo svojej nahej každodennej skutočnosti. Reálne obrazy z bežného života vložené do nových, širších súvislostí. Je možné nájsť konečný a prvotný zmysel v napohľad absurdnom okamihu, ktorý zmení život? V réžii Petra Cibulu účinkuje Veronika Husovská. Program je z roku 2021.

V cykle V skratke sa započúvajte do eseje Michaely Macejkovej Deti Hamelnu z rovnomennej básnickej zbierky Dominiky Moravčíkovej: „...Básnický debut autorky okamžite po svojom vyjdení zasvietil na slovenskom literárnom nebi a získal si nemalé uznanie. Hoci celá zbierka tvorí ucelené, koherentné poetické „rozprávanie“, jeden hlboký výdych s premyslenou a priezračnou estetickou aj myšlienkovou štruktúrou, v ktorom sú prítomné opakujúce sa motívy či štylistické postupy, predsa len sa pri určitom nastavení okulára dá na jednotlivé cykly pozerať samostatne, vnímať ich ako svojbytné básnické obrazy či príbehy v obrazoch...“ Reláciu z roku 2021 vysielame v premiére. Číta Tomáš Bartoněk.

Od stredy pridávame ďalšiu časť seriálu Milénium, tentoraz z pera Daniely Kapitáňovej. Hra Tristotridsaťtri nás vracia k poslednému dňu minulého storočia, i milénia. Sledujeme absurdný príbeh dvoch známych protagonistov televízneho seriálu, ktorí sú priatelia, avšak každý z nich má svoj osobný súkromný život, s láskami i problémami. Do prípravy silvestrovskej večere vpadne novinárka z komerčného časopisu, ktorá prichádza hľadať snezáciu. Celý príbeh sa zamotá a odkryje mnohé reality, ktorými spoločnosť v tých rokoch a bohužiaľ i dodnes žije. V réžii Štefana Korenčiho účinkujú Rebeka Poláková, Michal Jánoš, Lucia Vráblicová. Do rovnakého cyklu prispel i Laco Kerata s titulom Temné reči. Hra hovorí o stretnutí dvoch dávnych spolužiakov umeleckej školy, ktorí v čase po neuskutočnenom konci sveta roku 2000 riešia svoje postoje i životy celkovo. V réžii autora účinkujú Dominika Žiaranová, Peter Sklár, Peter Kočiš. Obe rozhlasové hry sú z roku 2021.

Nasleduje rozhlasová hra Jany Juráňovej podľa knihy Ľudácka prevýchova. Publikácia historičky Maríny Zavackej je tak trochu knihou v knihe. Skrýva totiž jej erudovaný historický výklad nástupu ľudáckeho režimu na Slovensku, ako akúsi explikáciu, zároveň expozíciu k denníku Márie Janšákovej, nečakane uväznenej v Ilave roku 1939 bez akéhokoľvek právoplatného odsúdenia, ako politická väzenkyňa. Hodnota knihy, ktorej rozhlasová adaptácia má za ambíciu ju do dôsledkov naplniť, spočíva v subjektívnom pohľade na dobu a metódy devastujúce akékoľvek morálne hodnoty, ktoré nástup fašizmu na Slovensku priniesol. Popisuje metódy ponižovania, propagandy, jednoducho vznik totalitného “myslenia”, ktoré sa neskôr stalo princípom uplatneným nie len počas Slovenského štátu, ale aj počas obludnej fázy komunistickej éry našej krajiny. V réžii Adama Hanuliaka účinkujú Jana Oľhová, Miroslav Trnavský, Edita Borsová, Ján Gallovič, Helena Geregová, Lukáč Frlajs, Přemysl Boublík, Roman Ferienčík a ďalší. Dramatizácia je z roku 2019.

Od piatku nasadzujeme do vysielania hru Juraja Váha Štefánska koruna. Dej sa odohráva v r. 1960 v Klostertahle. Sledujeme vyšetrovanie vraždy. Nitky vedú až ku koncu 2. svet. vojny, kedy pri rabovaní maďarského štátneho pokladu zabili brata mužovi, ktorý sa teraz chce pomstiť. V závere sme svedkami obžaloby tzv. "spravodlivosti". V réžii Ivana Terena účinkujú Mila Beran, František Dibarbora, Anton Korenči, Eva Kvietiková, Alojz Kramár, Zuzana Šimečková, Karol Skovaj, Gejza Slameň, Ondrej Jariabek, Viera Topinková, Marián Gallo, Jozef Sodoma, Mária Úradníčková, Hana Sarvašová a Darina Vašíčková. Premiéru mala hra v roku 1961.

Náš týždeň uzatvorí druhý príspevok z cyklu V skratke. Zaznie kritická esej O vedeckej knihe Andrey Bokníkovej (Zo slovenskej poézie 60. rokov 20. storočia II – Kaleidoskopy) Autorom zamyslenia je Martin Pavlov: „...Bokníková vo svojich literárnovedných reflexiách ponúka okrem faktov aj príležitosť k zamýšľaniu sa nad životom, nad našimi prioritami a hodnotami. Táto kniha je dôkazom toho, že poézia nie je len zmes vyumelkovaných slov. Nie. Poézia je príležitosť vidieť, počuť, cítiť a žiť...“ V premiére z roku 2021 číta Tomáš Bartoněk.

Program rádií

Autorka scenára: Monika Zumríková Kekeliaková

Text: Lucia Šaráková

Ilustračné snímky: pixabay.com, wikipedia.org., unsplash.com, TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame