MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Generácia Mladej tvorby, 2. časť

Generácia Mladej tvorby, 2. časť

Spoločným odrazovým mostíkom autorov, ktorým sme vyhradili uplynulý a tento týždeň, bol časopis Mladá tvorba. Dvere redakcie, ktorá združovala mladých začínajúcich spisovateľov sa otvorili v roku 1956 a zavrela ich až v roku 1970 normalizácia. To sa už ale z nových tvárí vyprofilovala samostatná literárna generácia, tvorivá skupina, ktorá si hovorila Generácia 56. Nasledujúcich sedem dní si užijeme spoločnosť Dušana Dušeka, Jaroslavy Blaškovej, Petra Jaroša, Petra Glocka či Dušana Kužela.

Dušan Kužel patril k našim najsľubnejším mladým prozaikom. Bol súčasníkom generácie Rudolfa Slobodu, Pavla Hrúza či Dušana Mitanu, svoj potenciál však naplno nerozvinul. V jeho najlepších poviedkach sa ukrýva pozoruhodný talent psychológa, bystrého pozorovateľa nielen ľudských charakterov a skvelý rozprávač. Aj po rokoch sú jeho poviedky živé, stoja za prečítanie a počúvanie. Zaraďujeme ich do čítania na pokračovanie v piatich častiach počas celého týždňa, pod názvom Z poviedok. Postupne si vypočujete texty Zákruta pod Sokolicou, Tajná jama starých rodičov, Lampa s ružovým tienidlom, Nekrológ a Tichý chlapec odchádza. V réžii Jána Medveďa číta Miloslav Kráľ. Program je z roku 2010.

Ďalej vás pozývame počúvať pôvodnú rozhlasovú hru Antona Hykischa Čas kovu, čas ducha. Prenesieme sa v nej do búrlivých rokov 1525 a 1526, kedy našou krajinou otriasali turecké vpády, zápasy reformačných a protireformačných hnutí, banícke vzbury, ale zároveň sa rodila sláva slovenských banských miest, rozvíjal sa obchod a rozkvitali vzdelanosť a umenie. Účinkujú Anna Javorková, Natália Blahová, Alfréd Swan, Boris Zachar, Ivan Laca, Vladimír Obšil, Peter Sklár, Stano Dančiak, Juraj Hrčka, Judita Bilá a ďalší. Réžia: Róbert Horňák. Relácia mala premiéru v roku 2000.

Od pondelka ešte dávame do pozornosti esej Dušana Dušeka V prútených kreslách, venovanú dielu Dominika Tatarku. V réžii Martina Hvišča číta Alfréd Swan. V roku 2007 redakčne pripravil Jozef Čertík.

Od utorka uvádzame reprízu relácie Viery Prokešovej Lampa do neba. Zamýšľa sa v nej nad predčasne ukončeným životom a dielom prozaika, básnika, prekladateĺa, autora rozhlasových hier, televíznej komédie, vedecko-fantastickej prózy, Dušana Kužela. Okrem autorky budete počuť aj samotného spisovateľa z archívneho záznamu, jeho manželku Oľgu Kuželovú, Janu Kopsovú a Jána Valentíka. Relácia mala premiéru v roku 1995.

Spisovateľka Jaroslava Blažková v šesťdesiatych rokoch výrazne rozčerila hladinu slovenskej literatúry. Jej knihy Nylonový mesiac a Jahniatka a grandi  vyvolali vtedy búrlivé diskusie. V roku 1968 emigrovala do Kanady a zavreli sa nad ňou vody. No nie nad jej tvorbou. Keď po dlhých desaťročiach odmlky prinieslo vydavateľstvo Aspekt poviedky a novely autorky pod názvom Svadba v káne galilejskej, čitatelia sa mohli presvedčiť, že esprit, cit ani eleganciu stále nestratila. My vám ponúkame zdramatizovanú poviedku z roku 2005 Hurón. Na malej ploche tu autorka načrtáva naliehavý príbeh plný lásky, zrady a podlosti. V réžii Mileny Lukáčovej účinkujú Karol Machata, Táňa Kulíšková, Vladimír Jedľovský,Martin Kaprálik, Martin Zatovič a Ján Mistrík. V cykle Autor na dnes vám následne Michal Herceg bližšie predstavu osobu a dielo Jaroslavy Blažkovej. Účinkujú Jana Strnisková-Mikulášová, Helena Geregová, Ján Kroner, Jana Juráňová a Vladimír Šustek. Program je z roku 2009.

Jeho rozprávkové Pištáčikove dobrodružstvá čítala väčšina našich detí. Jeho scenár filmu Ružové sny posunul slovenskú kinematografiu o veľký krok dopredu. Jeho pätnásť poviedkových kníh o hľadaní spokojnosti v nespokojnom svete má už druhú generáciu nadšených čitateľov. Rodák z Gbeliec, ktorý detstvo strávil v Piešťanoch a Bratislave, vyštudoval najskôr chemickú priemyslovku a potom geológiu a chémiu na Prírodovedeckej fakulte. Stredajší programový blok otvorí relácia Daniely Kapitáňovej Desatoro kníh – Dušan Dušek. Ako dobre tušíte, bude práve o tomto autorovi. V relácii slovenskí spisovatelia hovoria o pôžitku z čítania a svojich životných knihách. Účinkujú Dušan Dušek a Daniela Kapitáňová, poviedky číta Boris Farkaš. Relácia je z roku 2011.

Program s názvom Leporelo predstavuje výber z prozaickej knihy D. Dušeka Vták na jednej nohe. Autor v texte využíva svoje overené postupy: osobný, autobiograficky ladený príbeh znova načrtáva prostredníctvom lyricko-poetických impresií, poznámok, drobných príhod a príležitostných textov. V knihe sa Dušek vracia k svojmu bývalému literárnemu alter ego - spisovateľovi Adamovi a k jeho žene Škorici. Svoje postavy štylizuje sebareflexívne, smeruje k emocionálnej čistote a k dojatiu nad malými zázrakmi všedného dňa. Bezmocný voči chorobnej ľudskej zlobe, no s túžbou po harmonickej ucelenosti si chráni svoj malý priestor. Knihu jej autor označil ako leporelo, čo výstižne pomenúva základný výstavbový princíp prózy. V réžii Andreja Turčana z roku 2007 číta Miloslav Kráľ.

Spisovateľ Peter Jaroš, jeden z najväčších slovenských literárnych workoholikov, vyskúšal v literatúre takmer všetko, čo sa naučil z klasiky, čo ho inšpirovalo v moderne, a čo v ňom vyprovokovala postmoderna. Jaroš má oproti mnohým súčasným prozaikom jednu veľkú prednosť: Všemožne sa usiluje, aby čitateľa nenudil a neodrádzal stereotypnosťou svojho rozprávania. Od štvrtka vás pozývame počúvať stereodramatizáciu jeho poviedky  Priznanie Nikefora Trosima. Réžiu mal Viktor Lukáč v roku 1981. Účinkujú Ľubo Roman, Elo Romančík, Juraj Kukura, Viera Topinková, Nataša Kulíšková a Mária Prechovská. Pridávame pásmo úvah nad poviedkovou tvorbou P. Jaroša pod názvom Pes a vtáky. Autorsky sa pod reláciu podpísala Jana Hevešiová v roku 2010.

Možno sa vám prihodilo, že ste vybrali zo svojej knižnice knihu, ktorú ste už dávno čítali. Siahli ste po nej vo chvíli pokojného večera, keď sa vám zažiadalo prečítať si pekné slovo, vnútorne sa stíšiť, ba dokonca preniesť tajomné fluidum prečítaného do snov. Neviete, prečo ste si vybrali práve tú knihu v starom plátennom obale, so zažltnutým papierom a zvláštnou vôňou, v ktorej sa mieša pach tabaku, čohosi starého, podobného pachu dávno neotvorenej skrine...“ Toľko úryvok z eseje Petra Glocka Čítajme si spolu, ktorú interpretujú Zuzana Porubjaková a Miroslav Trnavský. Redakčne v roku 2005 pripravil Peter Glocko mladší.

Dobré je mať pri sebe blízkeho človeka“ – to sú slová deda, ktorý sa chystá s vnukom prebrodiť rieku od prameňa po ústie. Má na to dôvod, o ktorom vie len stará mama a vnúčik Mišo sa ho dozvie počas ich spoločnej dobrodružnej i poučnej cesty. Príbeh o priateľstve, sľube, krásnom vzťahu vnuka a deda, fantázii a životnej múdrosti vám ponúkame vo forme hry pre mládež pd názvom Súrny telegram pre blízkeho človeka. Atorsky sa o text postaral Peter Glocko. Účinkujú Andrej Mojžiš, Hana Kostolanská, Vladimír Kostovič, Daniel Matuška, Andrea Žitná, Michal Igaz, Ján Valentík, Soňa Ulická a Igor Čillík. Réžia: Ria Paldiová. Hru z roku 1995 počúvajte od piatku.

Na záver nášho týždňa vás pozývame na stretnutie s prozaikom ale i básnikom Rudolfom Slobodom. Aj keď vydal len jednu básnickú zbierku, nazvanú Večerná otázka vtákovi, jeho verše sú rovnako inšpiratívne - a v dobrom slova zmysle provokujúce - ako jeho prózy. Pásmo o Slobodovej poézii pripravila a uvádza editorka Viera Prokešová. V réžii Jozefa Pražmáriho recituje Matej Landl. Relácia mala premiéru v roku 2002.

Program rádií

Scenár: Martin Šenc

Text: Lucia Šaráková

Ilustrácie: pixabay, TASR, wikipedia

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame