Traja Jankovia – Janko Kráľ, Ján Francisci a Ján Kalinčiak

Traja Jankovia – Janko Kráľ, Ján Francisci a Ján Kalinčiak

Rádio Litera vás tento týždeň pozve do obdobia romantizmu. Pripomenieme si dvojsté výročie narodenia Janka Kráľa, Janka Francisciho a Jána Kalinčiaka. Na pokračovanie si budeme čítať Štúrovcov od Jozefa Boba. Nenechajte si ujsť fíčer od M. Páleša o Jankovi Kráľovi pod názvom Rebel a fíčer Kristíny Lapšanskej Osvald Kohlwald a štúrovci. Vo vysielaní sa objaví od J. Kráľa Povesť a krátke zamyslenie o tomto básnikovi ponúkne I. Čičmanec. Pavol Matula a Ján Sabol oživia obraz a odkaz J. Francisciho v Levoči. Krátke rozhlasové portréty otvoria priestor J. Kalinčiakovi (Galéria slávnych, Autor na dnes). M. Grebáč bude veľmi originálnym spôsobom putovať na Liptovský hrad podľa jedného z Kalinčiakových diel v cykle Genius loci. A máme tu opäť aj tip od poslucháča, hru Jozefa Repka Numizmatik.

Generácia štúrovcov významne ovplyvnila politické i kultúrne dianie na Slovensku v priebehu 19. storočia. Bolo by však trestuhodné domnievať sa, že jej odchodom sa všetko skončilo. Ich odkaz pretrváva a rozvíja sa dodnes. Aj o tom bude pásmo Jozefa Boba Štúrovci s podtitulom Z krížnych ciest. V roku 1992 redakčne pripravil Roman Brat. V réžii Igora Hrabinského účinkujú Dušan Jamrich, Pavol Topoľský, Marek Ťapák, Ján Valentík, Eduard Bindas, Miroslav Trnavský, Viktor Blaho, Igor Mišík, Nataša Kulíšková a ďalší. Uvádzame po celý týždeň ako čítanie na pokračovanie.

Rozhlasové hry s kriminálnou zápletkou sa u našich poslucháčov tešia veľkej pozornosti a tak ju nevynecháme ani tento týždeň. Vyberáme pre vás hru Jozefa Repka Numizmatik. V réžii Juraja Haľamu účinkujú Eduard Bindas, Gustáv Legéň, Karol Machata, Eva Poláková, Eva Rysová, Jozef Šándor, Viktor Blaho, Emília Haľamová, Olívia Binderová a Erika Bauerová. Hra mala premiéru v roku 1970.

Ján Francisci na levočskom lýceu študoval a pôsobil ako učiteľ. Jeho levočské pôsobisko je dôležité osobitne v súvislosti s Jednotou mládeže slovenskej, ktorú založil, ako aj prvej zbierky slovenských rozprávok Slovenskje povesti, ktorá je spojená práve s menom Francisciho. Rozpráva o tom Príbeh pre toto miesto - Ján Francisci v Levoči z pera Pavla Matulu. V réžii Ivany Jachymovej účinkujú Samuel Gonda, Andrej Palko, Miroslav Kolbašský a Peter Orgován. Program je z roku 2019.

Od utorka na nás čaká putovanie z Malatinej na Liptovský hrad podľa novely Jána Kalinčiaka - Mních, v ktorej spisovateľ píše: „... Tento vrch, túto výšinu nazýva ľud až podnes Mníchom a udáva tým menom dač tajomstva plného, čo stať sa tu muselo dakedy, hoc ti na otázku nič viac neodpovie, len že sa ten vrch zve Mníchom, a to od skaly neďaleko Váhu nad hradskou pozdlžmo sa vypínajúcej a docela v zemi tak zasadenej, že bys’ myslel, že to človek velikánskej podoby až do pol pŕs zakopaný...“ Spoločnosť na potulke Liptovom nám bude robiť autor Marián Grebáč. Svoj program z roku 2022 nazval Liptovský hrad. Ján Kalinčiak, Malatiná.

„...Jedine, čo ma spokojnejším robí, je, že sme sa so Štúrom dokonale vyrovnali a statočne sa postavili na stanovisko, totiž uznali sme každý zmýšľanie osobné a na pletky, čo sa medzi nami stali z klebiet sa zabudlo. Štúr bol mi potom ustavičným priateľom; neraz hľadal útulok u mňa...“ píse Ján Kalinčiak v jednom zo svojich listov. Viac sa už dozviete v relácii Magdalény Iľkovej v cykle Autor na dnes. Ján Kalinčiak mal premiéru v roku 2015. V réžii Petra Kočiša účinkujú Magdaléna Iľková a hostka Gabriela Mihalková.

Spisovateľ Ľudo Zúbek raz o sebe vyhlásil, že história sa mu zdá bohatšou na námety pre romány, ako tá najlepšia fantázia. Jeho diela, v ktorých nám s neopakovateľným umeleckým majstrovstvom priblížil významné postavy našej národnej minulosti, nám to dosvedčujú. Spomeňme jeho romány Ján Kupecký, Doktor Jesenius, Skrytý prameň a ďalšie. Vo svojej próze Jar Adely Ostrolúckej Zúbek rozpráva príbeh lásky zemianskej dcéry Adely a Ľudovíta Štúra. V dramatizácii románu v réžii Olívie Binderovej účinkujú Zuzana Kocúriková, Soňa Ulická, Magda Paveleková, Dušan Blaškovič, Daniel Michaeli a František Kovár. Hra je z roku 1978. Počúvajte od stredy.

V cykle Rozhlasoví bakalári pridávame poslucháčsky príbeh, ktorý spracoval Ján Mičuch. Bude o jednom výlete, nedostatku technckých výdobytkov a zranenej achilovke. Nesie názov Štúrovci. V réžii Vladimír Bálinta účinkujú Jozef Stražan, Róbert Šudík, Adriana Ballová, Erika Orgován Molnárová, Henrieta Kecerová, Stanislav Pitoňák, Miroslav Kolbašský. Program je z roku 2016.

Pokračujeme rozhlasovou miniatúrou venovanou Jánovi Kalinčiakovi v cykle Galéria slávnych. Vedeli ste, že práve Kalinčiak bol Ľudovítovi Štúrovi, najmä po smrti jeho brata Karola, isté obdobie najbližším priateľom? Predtým sa pár ráz názorovo rozišli a znova stretli, ale osud to zariadil tak, že práve Ján Kalinčiak sa stal svedkom posledných Štúrových dní na tomto svete. Bol mu spovedníkom i dôverníkom, trpezlivým poslucháčom a tlmočníkom posledných želaní. Autorsky sa pod reláciu podpísal Jozef Leikert, číta Jozef Šimonovič. Program je z roku 2010.

Od štvrtka si vypočujte rozhlasové pásmo Marcela Páleša Rebel Janko Kráľ. Prináša súčasný pohľad na jedného z najvýznamnejších básnikov slovenskej literatúry. Na pozadí rodinných súvislostí či ďalších okolností jeho života môže poslucháč preniknúť do tvorivých podnetov ako aj do búrlivej povahy umelca. Vďaka čomu sa stal zo dňa na deň známym básnikom? Aký vzťah mal k matke a aký k manželke? Prečo začal piť? Kadiaľ po svete viedli jeho túlavé topánky? A prečo zádumčivo sedával osamotený v rohu krčmy? Označovaný ako rebel či búrlivák sa tak Janko Kráľ môže stať pre súčasníkov v porovnaní s minulosťou o čosi viac pochopeným aj príťažlivým. Účinkuje autor, respondenti Múzea J. Kráľa, Pavol Parenička, Július Lomenčík. Relácia je z roku 2022. Následne pridávame verše Janka Kráľa, vyberáme pre vás baladickú Povesť. V réžii Evy Reiselovej z roku 2022 účinkujú Jakub Rybárik a Zuzana Porubjaková.

„Máloktorá naša osobnosť stelesňuje v sebe toľko typických slovenských, a vari aj stredoeurópskych duchovných kvalít a zároveň tragických protirečení ako Janko Kráľ", píše vo svojej eseji Ivan Čičmanec. Pri príležitosti dvestého výročia narodenia, ktoré sme si v apríli pripomenuli sa zamýšľa nad tvorbou a pôsobením tohto básnika. Príspevok číta Juraj Smutný. Reláciu pripravila Mária Danadová v roku 2022.

Meruôsme roky, nie len na Slovensku, ale aj v celej Európe, nesú prívlastok „revolučné“. Svieža, jarná vlna povstaní sa šírila naprieč krajinami a postupne zasievala myšlienky o slobodných národoch, ktoré dovtedy ničilo neúrodné prostredie feudalizmu. „Jar“ prišla aj na územie Slovenska. Revolúcia rozkvitla v mnohých kútoch našej krajiny. Sloboda sa urodila aj neďaleko Levoče, v tieni stáročných líp – na Kohlwalde. Kto ju zasial vyrozpráva fíčer Kristíny Lapšanskej Osvald Kohlwald a štúrovci. V programe z roku 2020 vystúpia respondentky Margita Antašová a Lucia Lapiňáková. Počúvajte od piatku.

Ján Sabol v cykle Panoráma východného Slovenska spracoval svoje videnie príbehu Jána Francisciho. V réžii Hany Hajdovej účinkujú Miroslav Kolbašský, Jozef Úradník, Stanislav Pitoňák, Alena Ďuránová, Peter Himič, Bernadetta Fendíková. Program z roku 2003 si vypočujte na záver nášho týždňa.

Program rádií

Autorka scenára: Monika Zumríková Kekeliaková

Text: Lucia Šaráková

Ilustračné snímky: pixabay.com, TASR, wikipedia

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame