Nová Nevesta hôľ, vtáčí svet a ekologické chodníčky

Nová Nevesta hôľ, vtáčí svet a ekologické chodníčky

Tento týždeň, ktorý je už prázdninový, vás pozveme v Rádiu Litera na prechádzku takými rozhlasovými hrami, ktoré sme v našom éteri ešte nevysielali. Môžete sa tešiť na Švantnerovu Nevestu hôľ v novej rozhlasovej úprave z roku 2022. A presunieme sa aj k ekologickým témam a mytológii v hre Vizičlovek/Prechádzka náučným chodníkom. Budeme reagovať aj na fenomén Národného divadla v rovnomennej hre z pera Karola Horáka, ktorá je z roku 2022. Určite si nenechajte ujsť fíčer Jany Liptákovej o spisovateľovi F. Švantnerovi pod názvom Pod veľkým nebom. Nebude chýbať rad esejí, glos či veršov (A. Brvar, J. Štrasser, M. Montanari, V. Erdös) ani čítanie na pokračovanie z knihy M. Sanigu Z mojej vtáčej záhrady.

Nasledujúce dni si budeme listovať v knihe Miroslava Sanigu Z mojej vtáčej záhrady. Čaká nás čítanie na pokračovanie v piatich častiach. Kniha obsahuje 75 poviedok známeho popularizátora prírody. Rozdelil ich do šiestich tematických celkov, ktoré nazval: Krásavci a strašidlá, Moja láska murárik červenokrídly, Mnoho kriku pre nič, Po medvedích chodníčkoch, Z vtáčieho raja a Pod ochranou anjela strážneho. Napínavý dej poviedok v knihe umocňujú aj autorove ilustračné perokresby a fotografie, veríme že vám obrázky budú ožívať v hlave pri počúvaní poviedok. V réžii Laca Keratu z roku 2022 účinkuje Ján Mistrík

Nasleduje ekologická hra Dávida Kollára Vizičlovek/Prechádzka náučným chodníkom s viacerými líniami, ktoré sa vinú popri rieke Ipeľ. Mytologické, bájne, svetské, zvieracie i fantazijné bytosti spojené so životodarnou vodou Ipľa a jeho povodia nás sprevádzajú na ceste spoznania našej histórie i seba samých. V réžii Hany Kolbašskej-Rodovej účinkujú Alena Ďuránová, Martin Stolár, Andrej Palko, Slavomíra Fulínová, Ľubica Blaškovičová, Róbert Šudík, Ivan Krupa, Miroslav Kolbašský, Peter Orgován a ďalší. Hra mala premiéru v roku 2022.

K našej téme pridávame básne maďarskej autorky Virág Erdös s názvom Rozprávka o hrochovi, čo sa bál očkovania. Navyše sa bál aj rôznych zbytočných vnemov. A pekla pekiel pod jeho posteľou. A cudzích kefiek a spidermana. Ako jeho príbeh skončí? Rozpovie vám Judita Bilá, 2022. Preložil Vlado Janček. Režíroval Laco Kerata v roku 2022.

Kľúčová z próz slovenského naturizmu má názov Nevesta Hôľ a vďačíme za ňu Františkovi Švantnerovi. Režisér a autor dramatizácie Marek Ťapák, aj vzhľadom na svoje skúsenosti s prácou na predlohách klasickej slovenskej literatúry, pristúpil k textu spôsobom, ktorý vznik novej verzie legitimizoval. Zároveň ho na jednej strane posunul bližšie k poslucháčovi 21.storočia, na strane druhej sa s celkom iným rešpektom k samotnej predlohe dotkol podstaty toho, čo je pre Švantnera osobité, špecifické, čo sa odráža v jeho autorskom myslení, štýle a najmä bohatej obraznosti. Rozhlasovú hru z roku 2022 počúvajte od utorka. Účinkujú Přemysl Boublík, Zuzana Porubjaková, Milan Bahul, Juraj Predmerský, Vladimír Jedľovský, Peter Rúfus a ďalší.

Pridávame výber z básní v próze slovinského autora Andreja Brvara pod názvom Smrť na poludnie v preklade Karola Chmela. V réžii Táne Tadlánkovej účinkuje Dušan Jamrich.

Od stredy si vypočuje rozprávkovú hru Nade Jurkemik Dlhovláska. Vznikla na motívy známeho príbehu bratov Grimmovcov o dievčine Rapunzel. Naša unesená princezná sa volá Anjela a svoje zázračné vlasy skrýva vo veži, v ktorej ju väzní jej teta Žolí. Príbeh je obohatený zvieracími predstaviteľmi – potkanom Alfrédom a jeho vnučkami, rozprávajúcim koníkom a samozrejme odvážnym a chytrým mládencom Lukasom. V réžii Mileny Lukáčovej účinkujú Richard Stanke,Veronika Drobová, Tereza Heftyová, Henrieta Kolláriková, Oľga Belešová a ďalší. Hra je z roku 2017.

Nasleduje relácia Esej na dnes, v ktorej si budeme čítať z knihy talianskeho historika Massima Montanariho Hlad a hojnosť. Venuje sa dejinám výživy európskeho obyvateľstva od 3. po 20. storočie. V skutočnosti táto napohľad úzka problematika umožňuje obsiahnuť dejiny celej našej civilizácie. Uvádzame pod názvom Mäso mocných. V réžii Petra Vilhana z roku 2005 účinkuje Igor Šabek. Preložila Mária Štefánková.

„Ľudia putujú celými desaťročiami za jediným dníkom svojho času, prebehnú sedem krajín za malým kútikom svojho sveta, roky sa prehrabúvajú v popole svojho života, aby našli a rozsvietili iskierku, na ktorú vo svojom náhlení pozabudli, lebo láska je náročná: chce od človeka všetko, a kto jej nič nedá, nemôže od nej ani nič brať...,“ Od štvrtka pridávame umelecké pásmo o Františkovi Švantnerovi z dielne Jany Liptákovej. Uvádzame pod názvom Pod veľkým nebom. Jeho dielo výrazne naznačilo, kam by bol tento veľký spisovateľ dospel, ak by osud bol býval k jeho životu dobrotivejší a spravodlivejší. V réžii Hany Rodovej účinkujú Henrieta Kecerová, Róbert Šudík, Stanislav Pitoňák, Adriana Ballová. Program je z roku 2011.

Pre človeka 21. storočia nie je lietanie ničím výnimočným. Po celé stáročia to bolo ale celkom inak. Jedinými bytosťami, ktoré sa mohli vzniesť do nebeských výšin, boli vtáci. Let vtáka sa tak celkom prirodzene stal symbolom vzťahov medzi nebom a zemou. A pretože podľa mnohých legiend, na nebesiach sídlili bohovia, vtáci boli často považovaní za božích poslov, či akýchsi prostredníkov voľne sa pohybujúcich medzi dvoma svetmi... Viac sa dozviete v relácii Slovník symbolov Márie Michalkovej. Tentoraz na tému Vtáci. Spoluúčinkuje Alfréd Swan. Program je z roku 2013.

Karol Horák sa v niekoľkých historických hrách zaoberá významnými osobnosťami slovenskej literatúry a politiky devätnásteho storočia, pričom ich život a pôsobenie vždy osvetľuje z perspektívy súčasníka. V pôvodnej rozhlasovej hre Národné divadlo si pripomenieme život slovenského romantického básnika Janka Kráľa. Horák vytvoril netradičný typ historickej hry, v ktorej sa biografia a tvorba básnika premieta do súčasnosti a jeho intímne verše sa ocitajú na javisku divadla národného zápasu o jazyk a sebaurčenie. V réžii Laca Keratu účinkujú Matúš Kvietik, Renáta Horňáková, Matej Landl, Richard Stanke, Tomáš Vravník, Alfréd Swan, Dušan Kaprálik, Juraj Hrčka, Dagmar Sanitrová a ďalší. Hra je z roku 2022. Počúvajte od piatku.

„... Cintorín stúpa.

Zem vylieva sa z brehov.

Dostať sa doň

nech sa už nikto nepokúša.

Je samý hrb.

Do jeho mäsa

už nevsunie sa

ani živá duša.

Ani mŕtva noha.

Naozaj nemá cenu

uplácať miestneho boha....

Na záver nášho týždňa prispel veršami Ján Štrasser. Súbor básní uvádzame pod názvom Citovanie. V réžii Mileny Lukáčovej účinkuje Miroslav Trnavský.

Program rádií

Autorka scenára: Monika Zumríková Kekeliaková

Text: Lucia Šaráková

Ilustračné snímky: pixabay.com, unsplash.com, TASR, wikipedia

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame