František Obžera, Svätozár Šablatúra, Rudolf Dobiáš

František Obžera, Svätozár Šablatúra, Rudolf Dobiáš

 Aj tento júlový prázdninový týždeň zostaneme v Rádiu Litera pri hrách a fíčroch, ktoré sme doteraz nevysielali. Môžete sa tešiť na fíčer Gabriely Horečnej o 50. rokoch, v ktorom sa dozviete čo-to aj o osude S. Šablatúru či R. Dobiáša. Vynikajúci bude fíčer Martina Jurča o rozhlasovom autorovi F. Obžerovi, v ktorom bude na neho spomínať jeho manželka. Budeme si čítať z knihy M. Sanigu, z jeho vtáčej ságy, ktorú sme otvorili už minulý týždeň. Vo vysielaní sa objaví hra Slnko v temnotách o osude klerika, slovenského saleziána J. Havlíka. V programe máme aj rozhlasovú hru pre rodinu od M. Košickej Domov, sladký domov a hru P. Sabolovej-Jelínkovej Cesta k prezidentovi, ktorá prezradí, čo sa môže stať pri jednej nevinnej ceste z jedného konca republiky na druhý. Vo vysielaní sa objaví aj nová relácia S Literou o poézii V. Prokešovej, priaznivcov poézie iste poteší aj K. Jovanovič, D. Moravčíková a A. Razanau. Na pokračovanie si budeme čítať z novej knihy V. Ballu, ktorá sa ocitla aj v desiatke Anasoft litera a má názov Je mŕtvy.

Postavy bizarných príbehov knihy Vladimíra Ballu s názvom Je mŕtvy navonok azda pôsobia ako kruté, nenávistné indivíduá, ich konanie však v konečnom dôsledku prezrádza túžbu intenzívne, poctivo žiť a odolávať banalite každodenného sveta. Jedna z nich hovorí: Dobrý aforizmus je viac ako zlý román. Možno preto autor po úspešnej odbočke k relatívne dlhším prózam znovu prichádza s textami krátkymi. Vo zvláštnych, neraz šokujúcich príbehoch či skôr antipríbehoch tu v pôsobivo lapidárnej skratke zaznievajú autentické i cielene zremixované hlasy bežných našincov, ich filozofia aj pseudofilozofia. Provokatívny názov knihy síce naznačuje opak, ale Balla rozhodne nie je mŕtvy, počúva nás totiž až príliš pozorne. V réžii Laca Keratu z roku 2018 účinkuje Peter Kočiš. Z knihy si budeme na pokračovanie čítať v piatich častiach.

Peter Janků sa vo svojich dramatických opusoch často zaoberá osobnosťami z oblasti duchovného života. Spracoval napríklad tému prenasledovaného saleziána, neskôr blahorečeného Titusa Zemana. Tentoraz sa v dokudráme Slnko v temnotách venuje osobnosti rovnako prenasledovaného, odsúdeného, mučeného nádejného lazaristu Janka Havlíka, u ktorého sa tiež začal proces beatifikácie. Mozaikovité rozprávanie jeho najbližších, spolupracovníkov, spolužiakov je umne pretkávané motívmi zo súčasnosti, ktoré ukotvujú hlavnú tému a v čomsi pripomínajú epizódy zo života hlavného hrdinu. V réžii Petra Janků účinkujú Daniel Výrostek, Jakub Kováč, Dušan Cinkota, Lucia Letková, Peter Himič, Jana Pilzová, Iveta Marcineková, Juraj Smutný, Ondřej Daniš a ďalší. Hra je z roku 2022.

Civilné, existenciálne, nepatetické podobenstvá také skutočné, že sa mohli stať. Slovné gestá veľké a prázdne, až sa v nich ozýva hudba sfér. Ako v prázdnych chrámoch. V roku 2020 Bieloruskom otriasajú protivládne protesty. Poézia tamojšieho básnika Alesa Razanaua ním otriasa už pol storočia a kým ju budú čítať, bude to robiť naďalej. Výber z jeho veršov s názvom Na tejto zemi v réžii Júlie Rázusovej recituje Juraj Zetyák. Preložil Peter Milčák.

Od utorka pridávame 7. časť čítania na pokračovanie z knihy Miroslava Sanigu Z mojej vtáčej záhrady, ktorú sme otvorili minulý týždeň. Kniha obsahuje 75 poviedok známeho popularizátora prírody. Napínavý dej v knihe umocňujú autorove ilustračné perokresby a fotografie, veríme že vám obrázky budú ožívať v hlave pri počúvaní poviedok. V réžii Laca Keratu z roku 2022 účinkuje Ján Mistrík.

Pridávame premiéru relácie S Literou od Moniky Zumríkovej Kekeliakovej, ktorá sa venuje poézii Viery Prokešovej pod názvom Báseň, ktorej všetko vidno na tvári. Bude o autorke, ktorá vstúpila do poézie mladá, tri roky pred tridsiatkou, v roku 1984, a zavŕšila ju v roku 2007 svojou poslednou básnickou zbierkou Vanilka. O rok nato v roku 2008 sa uzavrel aj kruh poetkinho života. Účinkuje Tomáš Bartoněk, verše recitujú Nataša Kulíšková, Viera Krajníková, Helena Geregová. Program je z roku 2022.

Pri poézii zostaneme. Poslucháč, či čitateľ vybraných básní s názvom Mašličkovo, autorky Dominiky Moravčíkovej, by mal byť poučený, pretože to nie sú ani tak obrazné lyrické tirády (niežeby lyrický náboj nemali), ako skôr kontextuálne, miestami ironické posolstvá. V réžii Petra Cibulu z roku 2022 účinkuje Alena Ďuránová.

Cesta k prezidentovi je pôvodná rozhlasová hra Pauly Sabolovej Jelínkovej o tom, čo sa môže stať pri jednej nevinnej ceste z jedného konca republiky na druhý. V odstavenom autobuse neďaleko diaľnice ostáva niekoľko cestujúcich, ktorí odkrývajú svoje motivácie cestovať i najtajnejšie zákutia svojej duše. Spoznávame tak rôzne spoločenské i generačné skupiny, ktoré sú pestrou mozaikou zrkadliacou našu spoločnosť. V réžii Stanislava Bilého účinkujú Lukáš Pantlikáš, Zuzana Gibarti-Dancáková, Attila Bocsárszky, Jitka Krišková, Matej Lacko, Vanda Bernátová, Miroslav Kolbašský, Tomáš Hodermarský. Hra je z roku 2019. Počúvajte od stredy.

Na verše Klarisy Jovanović možno hľadieť dvojitou optikou. Môžu byť sugestívnym, až telesným spôsobom opísanými rituálmi z kľúčových udalostí životného cyklu rurálneho človeka. Vizualizovať si jej obrazy je ohromujúce. Ale môže byť aj správou o pozícii žien v mužskom svete, kde empatiu nahrádzajú tvrdé zákony, ktorých súčasťou je aj zabíjanie a surovosť. Jovanović píše očarená aj zdesená touto surovosťou. Básne pod názvom Vyhnaná v réžii Júlie Rázusovej recituje Adriana Ballová. Preložila S. Repar-Chrobáková.

Od štvrtka sa vyberieme za tajomstvami umenia rozhlasového rozprávania. Spomínať budeme na autora mnohých relácií pre deti i dospelých, humorných pásiem i gramoplatní Františka Obžeru cez prizmu spomienok jeho manželky Kristíny Novákovej Obžerovej (s ukážkami z rôznych rozhlasových hier a pásiem). Dozviete sa, ako sa dostal k herectvu a k rozhlasovej réžii, s kým spolupracoval. Niektoré jeho hry vznikli v autentickom prostredí, pracoval najmä v oblasti stereofónie, v Opuse nahral s kolegami prvú zvukovú kuchársku knihu; spolupracoval s výraznými hercami a zvukovými majstrami. Fíčer Martina Jurča je z roku 2022.

Sladko-trpké dedičstvo. Príbeh S. Šablatúru je názov fíčra Fabriely Horečnej, ktorý nás vráti do 50. rokov. Vypočujte si príbeh živnostníka Svätozára Šablatúru, ktorý bol v tom čase za podnikanie väznený. Ide o otca priekopníka slovenského dabingu, Svätopuka Šablatúru. Budete počuť archívne záznamy, ktoré ťaživé obdobie, kedy mocenská propaganda prerastala do honu na čarodejnice, pomáhajú dokresliť. Spoluúčinkuje Svätopluk Šablatúra, Dáša Rúfusová, Marián Šidlík a Alfréd Swan. Relácia je z roku 2013.

Náš týždeň ukončí pôvodná rozhlasová hra pre rodinu od autorky Miroslavy Dziak Košickej Domov, sladký domov, ktorá hovorí o priepasti vo vzťahu medzi matkou a dcérou, napriek budovaniu pomyseného dokonalého domova. V réžii Júlie Rázusovej účinkujú Jakub Kuka, Alena Ďuránová, Boris Srník, Ľudmila Kozmenková, Erika Ergován Molnárová, Róbert Šudík. Hra mala premiéru v roku 2020.

Program rádií

Auorka scenára: Monika Zumríková Kekeliaková

Text: Lucia Šaráková

Ilustračné snímky: pixabay.com

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame