Na prahu počuteľnosti

Na prahu počuteľnosti

Nový týždeň na Litere bude patriť sluchu, jeho absencii a ľuďom žijúcim vo svete ticha. Možno je práve toto vhodná doba na zastavenie, aby sme stíchli aj my a len načúvali. A hovorili len vtedy, keď máme ozaj čo povedať. Aby sme si ticho v čoraz hlučnejšom svete chránili. Prostredníctvom príbehov, ktoré nepočuť, ale možno zdieľať... Čítanie na pokračovanie bude tentoraz patriť románu Petra Krištúfka Dom hluchého. V programe sa objaví aj dramatizácia poviedky Martina Kukučína Tichá voda, rozhlasová hra Pavla Sobotu Hluchý priestor či verše Jozefa Urbana Hluchonemá hudba. Litera ponúkne aj pozoruhodný fíčer Ernesta Weidlera Ticho, ktoré patrí k vrcholom rozhlasovej umelecko-dokumentárnej tvorby.

Ak prestanete počúvať, môžete celkom stratiť sluch. Alfonz Trnovský, lekár z malého mesta sa celý život snaží zachovávať zdanie šťastného a spokojného človeka, ale skutočnosť je iná. Nechce počuť vlastné svedomie, ktoré sa zaseklo niekde v minulosti. A zatiaľ sa okolo nezadržateľne valí 20. storočie. Jeden zo silných príbehov, ktoré stihol spisovateľ a filmár Peter Krištúfek vo svojom predčasne ukončenom živote zachytiť v románe Dom hluchého, vám počas týždňa ponúkneme v piatich častiach. Rozpráva o vzťahu otca so synom a o súvislostiach medzi minulosťou a pamäťou. V réžii Laca Keratu číta Peter Sklár.

V pondelok tiež odznie pôvodná rozhlasová hra o medzigeneračných a spoločenských problémoch a vzťahoch, ktorú autor Pavol Sobota nazval "serióznou komédiou". Hru režijne pripravil Dušan Kyzek s hercami vtedajšieho Divadla SNP v Martine v roku 1982. Má názov Hluchý priestor a účinkujú v nej Elena Petrovická, Eliška Nosáľová, Oľga Solárová, Bohumila Horňáková, Jozef Kramár, František Výrostko, Ľubomír Paulovič, Emil Horváth, Ivan Romančík a ďalší.

Ivan Laučík bol spoločne s Ivanom Štrpkom a Petrom Repkom členom literárnej skupiny Osamelí bežci. My vám vám ponúkame verše z jeho básnickej zbierky na Na prahu počuteľnosti. Vystupuje v nej do popredia Laučíkova spriaznenosť s dušou i telom Liptova. Ústredným sa stáva pojem jaskyne, ako prírodný motív ale i problém našich vlastných ulít, v ktorých sme utiahnutí a odmietame navzájom komunikovať. Verše recituje Roman Matisko.

Od utorka uvádzame literárne pásmo z cyklu Súčasná slovenská próza o knihe Petra Krištúfka: Dom hluchého. Aké je to prežiť 20. storočie, žiť v piatich štátnych útvaroch, štyroch politických systémoch a zažiť dve svetové vojny? Je možné v takýchto okolnostiach vykonávať svoju prácu, nestratiť pritom tvár a správať sa eticky? Komu patrili kosti náhodne objavené v záhrade? Román Dom hluchého prevedie čitateľa dejinami Slovenska od tridsiatych po deväťdesiate roky v rozprávaní syna Adama, ktorý sa prišiel rozlúčiť s domom, od ktorého sa nikdy nevedel odpútať. Učinkujú Alfréd Swan a Jozef Šimonovič. Autorsky pripravil Patrik Oriešek v roku 2013.

V cykle Portréty nám redaktorka Andrea Feciková predstaví osobu špeciálnej pedagogičky Janky Šarišskej, ktorá pracuje celý život so sluchovo postihnutými a hluchoslepými ľuďmi. Ako riaditeľka prvej školy v Červenici stála pred dvadsiatimi rokmi pri začiatkoch vzdelávania hluchoslepých detí na Slovensku, neskôr pomáhala pri budovaní prvého bývania pre hluchoslepých mladých ľudí. Relácia je z roku 2012.

Nenechajte si ujsť ani esej z pera prozaičky, filozofky a laureátky ceny Anasoft litera, Etely Farkašovej. Nesie názov Čas na ticho. Fenoménu ticha venuje dynamická, ustavične akcelerujúca doba malú pozornosť. A pritom ide o jednu z najvzácnejších hodnôt, z ktorej ustavične ubúda. Neraz si tento fakt uvedomíme, až keď nám ostrovček ticha či akési stíšenie začne v hlučnom živote nástojčivo chýba. Číta Zuzana Kyzeková.

Učiteľka Tichá sa ocitne vo veku, keď zvažuje svoje životné priority. Opustil ju manžel a aj syn, do ktorého vkladala veľké nádeje sa rozhodne žiť v zahraničí. V kritickej chvíli príde do triedy nový žiak, ktorému otec zakazuje stretávať sa s matkou. Tichá sa rozhodne vziať spravodlivosť do vlastných rúk. Konflikt rozhodnej učiteľky a ambiciózneho podnikateľa tak nečakane prinesie učiteľke aj návod na to, ako vyriešiť vlastnú dilemu. Pôvodnú rozhlasovú hru Tichá, napísala Jana Janíková na motívy skutočnej udalosti. Účinkujú Daniela Kuffelová, Marek Suchitra, Ivan Vojtek ml., Linda Zemánková, Oľga Šalagová, Michal Klučka a deti z Detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Hra je z roku 2006, počúvajte od stredy.

V dedinke nik ju za nič nemá, málokto vie jej pravé meno, každý ju volá - Hluchonemá..." Opäť sa vrátime i k poézii. Roman Matisko bude recitovať ľúbostné verše slovenského básnika Jána Zambora, ktorým dal názov Hluchonemá.

Od štvrtka na vás čaká dramatizácia poviedky Martina Kukučína pod názvom Tichá voda. Téma mlyna sa u Kukučína objavuje veľmi často. Už od čias svojho detstva dobre poznal blízky jasenovský mlyn a mlynárovcov. Jasenovský mlynár Brna, veselý a srdečný, bol prototypom mlynára v Tichej vode. Reálie mlynárskeho života mal autor možnosť študovať zblízka a robil to veľmi precízne, o čom sa môžete presvedčiť na vlastné uši. Účinkujú Eva Rysová, Eva Kvietiková, Pavol Mikulík, Alojz Kramár a Peter Jerguš. Hra je z roku 1974.

Redaktorka Ivica Ruttkayová vás prevedie programom Rubikon, ktorý mapuje nové trendy v umení a v spoločenských vedách. S teatrológom Olegom Dlouhým, mímom Milanom Sládkom, hercom a pedagógom Jozefom Rigom sa pozhovára o Divadle z krajiny ticha. Pásmo malo premiéru v roku 2010.

Keď básnik Jozef Urban debutoval zbierkou Malý zúrivý Robinson, bola to doslova literárna udalosť. Jeho básne - mladé, dravé a buričské, a napriek tomu plné skrytej nehy - si našli mnohých priaznivcov a čitateľov najmä medzi mladými ľuďmi. Potom nasledovala zbierka Hluchonemá hudba, ktorá už mala smutnejší, reflexívnejší podtón. Recituje Jozef Šimonovič.

Ernest Weidler je autorom asi dvoch stoviek fíčrov a ten čo odznie v našom týždni, je rozhodne ich vrcholom. Nesie názov Ticho. Pokúsil sa v ňom zachytiť v rozhlase nezachytiteľné - sluchovo postihnutý manželský pár. Na pomoc si prizval ich počujúcu dcérku, ktorá tichúčko tlmočila rozhovory. Príbehu tzv. obyčajného človeka dal autor heroické rozmery porovnaním s údelom velikána hudby Ludwiga van Beethovena. Okrem respondentov a autora účinkujú Gustáv Valach, Magda Vášáryová a Dušan Jamrich. Relácia mala premiéru v roku 1978 a vy ju môžete počuť od piatku.

Na záver nášho týžňa si nenechajte ujsť rozprávkovú hru Daniela Heviera Ticho, tu sa robí krik! Aké to je, keď voči sebe stoja dva svety - svet ticha a hluku? Hra je z roku 2005 a tu je jedna z jej myšlienok: „... Bolo to dávnejšie ako dávno. Vtedy začal padať sneh. Ale nebol to sneh utkaný zo snehových vločiek, to z neba snežilo ticho. Sám vesmír stíchol a nebolo počuť nič, iba to ticho, ktoré padalo na tento svet. Prvý a posledný raz. Už nikdy nebude snežiť z oblohy ticho. Tak preto je ticho také vzácne! Pretože ak sa zničí, už nikdy ho nebude možné obnoviť..."

Program rádií

Autor scenára: Martin Šenc

Text: Lucia Šaráková

Ilustračné snímky: pixabay.com, unsplash.com, wikipedia.org

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame