Terézia Vansová – žena so vztýčenou hlavou

Terézia Vansová – žena so vztýčenou hlavou

Pri pohľade na fotografiu vidí človek len útlu ženu v čepci. Napriek nepriazni osudu však táto slovenská spisovateľka dokázala viac než dosť. Hoci prežila vlastné dieťa a samovraždu manžela, čosi ju stále hnalo ďalej. Stala sa predstaviteľkou prvej generácie realizmu na Slovensku. Prvou ženou, ktorá napísala slovenský román, usilovala sa o vzdelanie žien a vychovávala prvé čitateľky. Založila ženský časopis Dennica, bola funkcionárkou Živeny, podporovateľkou ochotníckeho divadla, etnografkou, prekladateľkou. Terézia Vansová. Bolo to 10. októbra 1942, kedy sa jej pero navždy odmlčalo a dnes je to presne 80 rokov, čo opustila náš svet. Dielu tejto neprehliadnuteľnej a dôležitej  autorky sme venovali nasledujúcich sedem dní na Litere.

Od pondelka a počas celého týždňa vás pozývame počúvať reprízu stereočítania na pokračovanie z románu o životných a spisovateľských osudoch T. Vansovej. Pod názvom Balada o Tereze a Jánovi ho napísal Peter Glocko. V réžii Štefana Korenčiho účinkujú Vladimír Minarovič, Jana Strnisková, Peter Bzdúch, Marián Geišberg a Mária Buranská. Program je z roku 1999.

Román Sirota Podhradských bol napísaný v roku 1889 ako prvý slovenský román pre dievčatá a ženy. Opisuje príbeh nešťastnej Violy, ktorá je odmalička vychovávaná otcom. Tragickou zhodou okolností však prichádza aj o túto jedinú blízku osobu a stáva sa sirotou. Na základe testamentu sa až do dovŕšenia plnoletosti dostáva do výchovy ujca Vilinského, otcovho švagra. Prichádza bývať do domu, ktorý pôvodne patril rodine jej otca, nie však ako právoplatná dedička, ale trpená a nikým nemilovaná cudzinka. V réžii Eleny Bauerovej účinkujú Zdena Gruberová, Peter Blahút, Branislav Koreň, Daniel Michaeli, Hana Meličková, Mihal Dočolomanský, Anton Mrvečka, Anna Bučinská a ďalší.

V programe Rádia Litera nasleduje ďalšia časť cyklu Autor na dnes. Ako inak, bude venovaná hrdinke nášho týždňa. Program o Terézii Vansovej autorsky pripravil Jozef Lenhart. Okrem autora v relácii účinkujú Ivan Laca a Marcela Mikulová zo SAV v Bratislave. Relácia mala premiéru v roku 2006.

Terézia Vansová pochádzala zo šľachtického rodu. Bola zo šiestich detí, sama mala dvojča a práve rodina mala veľký vplyv na jej literárnu činnosť. Jej diela boli čitateľsky príťažlivé, stala sa priekopníčkou ženského románu, neskôr jej život poznačili tragické udalosti. Vo forme rozhlasovej hry vám ponúkame prózu Kar. V réžii Ondreja Kaprálika účinkujú Daniela Mackovičová, Adam Jančina, Judita Hansman, Soňa Ulická a Pavol Šimun. Hra je z roku 2017. Počúvajte od utorka. Pre rozhlas zdramatizoval Miro Dacho.

Čo sa tu opisuje, stalo sa dávno — tak asi pred revolúciou. Myslím revolúciou, ktorá prehrmela nad hlavami našich otcov a starých otcov roku 1848...,“ takto sa začína Vansovej poviedka Prsteň. V réžii Jozefa Dánaia vám ju prečíta Jela Lukešová. V roku 1982 redakčne pripravila Jana Hevešiová.

Ako sme už spomínali T. Vansová bola zakladateľka a redaktorka prvého ženského časopisu na Slovensku Dennica (1898- 1908 a 1910-1914), do ktorého prispievali mladí básnici (I. Gall, I. Krasko, F. Votruba), a tak sa stal orgánom nastupujúcej slovenskej moderny. V roku 1920-1923 redigovala časopis Slovenská žena. Spolupracovala tiež s družstvom Lipa a venovala sa etnografii. Bola autorkou Novej kuchárskej knihy (1914). Zaslúžila sa tiež o založenie rodinnej školy a to je len hrubý výpočet jej aktivít. Pásmo Kataríny Mišíkovej približuje životné osudy tejto emancipovanej bojovníčky za práv žien. Volá sa Terézia Vansová - žena so vztýčenou hlavou. V réžii Andreja Turčana účinkujú Zlatica Gillová, Svetlana Sarvašová, Alena Sušilová, Silvia Donová a Ján Zaťko. Relácia mala premiéru v roku 2007.

Od stredy vám ponúkame rozhlasovú hru z roku 1963. Má názov Danko a Janko a je dramatizáciou rovnomennej Vansovej prózy, v ktorej sa spisovateľka inšpirovala spomienkami svojho manžela Jána Vansu a jeho priateľa Daniela Laučeka. Zachytila tu neopakovateľnú atmosféru slovenských škôl a vidieckeho prostredia 19. storočia. Pre rozhlas prózu zdramatizoval Július Farkaš. Účinkujú Štefan Zora, Vladimír Prokopovič, Martin Terray, Dušan Poljak, Viliam Záborský, Viera Bálinthová, Rudolf Velický, Terézia Krónerová a ďalší. Réžia: Anton Glézl. Po hre nasleduje rozhlasová miniatúra z cyklu Galéria slávnych. Autor Jozef Leikert vám Teréziu Vansovú predstaví svojimi očami. Číta Alfréd Swan. V roku 2010 redakčne pripravil Patrik Oriešek.

Čo čas navždy neodvial je názov ďalšieho dramatického pásma o živote a literárnej tvorbe spisovateľky T. Vansovej a jej manžela evanjelického farára Jána Vansu. Napísal ho Alojz Čobej v roku 1992. V réžii Ľubomíra Holčíka účinkujú Zlatica Gillová, Štefan Šafárik, Katarína Zatovičová, Viera Dubačová, Jozef Šamaj, Štefan Turňa a František Výrostko. Počúvajte od štvrtka. Po ňom nasleduje dramatizácia poviedky s názvom Vlčia tma. Pre rozhlas ju pripravila Gita Pechová. Účinkujú Eva Kristínová, Július Pántik, Soňa Valentová, Táňa Hrivnáková, Dušan Blaškovič a Viktor Blaho. Réžia: Juraj Raška. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1979.

V Rubikone Ivice Ruttkayovej pokračujeme analýzou osoby a diela T. Vansovej. Názov Osud ako literárne dielo, je príznačný autorkinmu ťažkému údelu. Zakladateľka a redaktorka prvého ženského časopisu Dennica, sa narodila 18. apríla pred vyše 150timi rokmi. Životným nasmerovaním a energiou významne ovplyvnila podobu slovenskej literatúry a kultúry dnes. Viac nám prezradí spisovateľka a redaktorka Jana Juráňová a literárna vedkyňa Marcela Mikulová. Relácia je z roku 2012. Počúvajte od piatku.

V závere týždňa venovaného Terézii Vansovej sme si pre vás pripravili rozhlasovú hru Svedomie. Ide o dramatizáciu autorkinej prózy, ktorú v roku 1982 s hercami divadla Jozefa Gregora Tajovského naštudovala režisérka Daniela Ilavská. Pre rozhlas ju upravil Alojz Čobej. Ide o menej známu hru, ktorou sa vraciame k odkazu našej klasickej dramatickej spisby. Účinkujú Andrej Mojžiš, Zlatica Gillová, Eva Belková, Ernest Šmálik, Magda Matrtajová, Ľubomír Holčík, Štefan Kršňák, Mikuláš Onufrák, Vladimír Lakota, Emil Kosír, Eva Kuchtová, Marta Sádecká a ďalší.

Program rádií

Scenár: Martin Šenc

Text: Lucia Šaráková

Ilustračné snímky: wikipedia

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame