Týždeň bohémy na Litere

Týždeň bohémy na Litere

Poznáme ich všetci: géniov literatúry, hudby, filmu či výtvarného umenia. História už nekompromisne preverila a potvrdila kvalitu ich diel. Ich mená dnes svietia v encyklopédiách, no väčšina z nich si počas života užila málo pozornosti a slávy. Kompenzovali si to po svojom. Tento týždeň s nami zakúsite zvláštnu "ľahkosť" bytia. Aspoň sa o ňu pokúsime spolu s najrôznejšími predstaviteľmi bohémskeho životného štýlu. Nalejte si šumivé víno, vyložte nohy a zabudnite na chvíľu na realitu dneška. Posunieme sa v čase niekam, kde umelecká avantgarda, chuť života, ľahkovážna uvoľnenosť až sebadeštrukcia, išla na úkor racionálnych potrieb, bežných konvencií či existenčných otázok. Veď, ako sa hovorí, všetkého veľa škodí.

Počas týždňa si na pokračovanie budeme čítať z knihy Jean Rhysovej Dobré ráno, polnoc! Je to krehké experimentálne dielo, lyrizovaný komorný príbeh s podtónmi pesimizmu, v ktorom autorka dokazuje svoju technickú virtuozitu. Preložila Gabriela Hanáková. V réžii Pavla Gejdoša v piatich častiach číta Dáša Rúfusová. Program je z roku 2003.

Mladučká novinárka sa snaží urobiť interview so zostarnutým umelcom, bohémskym literátom, ktorý dnes už nie je žiadnym maestrom. V alkohole utápa svoj, podľa jeho vlastných slov zbabraný život, žije v malej kutici v zapľuvanom neporiadku a venuje sa potuchnutým písačkám. Čo prezradí prachom zapadnutý samotár, básnik vo výslužbe, plný sebaľútosti, no stále sarkastický, samoľúbi a tvrdohlavý? Dozviete sa v pôvodnej rozhlasovej hre Petra Gregora Interview. V hlavných úlohách sa predstavia Stano Dančiak a Anna Šišková. Réžia: Martin Kákoš. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1998.

Peter Bilý vstúpil do literatúry ako básnik a popri neskoršej prozaickej tvorbe nikdy neprestal tvoriť poéziu. Jeho básnická zbierka Nočné mesto je piatou v poradí. Aj v nej nájdeme básnikove známe námety: bohémsky život, erotiku, pocit odcudzenia. Oproti predchádzajúcej tvorbe majú básne výraznejšie epické a úvahové prvky, akoby sa tematicky i formálne približovali k autorovej prozaickej tvorbe. Verše si vypočujete v podaní Petra Sklára.

Koniec prvej svetovej vojny a vznik Česko-Slovenskej republiky znamenal aj napriek určitým nedostatkom významný pokrok v politickom, sociálnom i kultúrnom živote slovenského národa. Mnohí sa v tom čase vybrali do Bratislavy, ktorá sa stala neoficiálne hlavným mestom Slovenska. Presídlili sa sem spisovatelia a novinári rôznych názorov, rôzneho politického presvedčenia i umeleckého smerovania, ale napriek tejto rôznorodosti dokázali nájsť spoločnú reč v tunajších vieškach, reštauráciách, kaviarňach i v nočných podnikoch. Mohli uplatniť svoje vzdelanie, svoj talent, a tak nečudo, že si mohli dovoliť žiť na podstatne vyššej nohe ako ich predchodcovia. Vytvorila sa zaujímavá societa, ktorej prischla nálepka bratislavská bohéma. Viac sa už dozviete v pásme Jána Bábika Bola raz jedna bohéma. Okrem autora v nej budete počuť Karola Machatu a Ladislava Chudíka. V roku 1994 režijne pripravil Vladimír Rusko. Počúvajte od utorka.

Poznáme ich diela, oficiálne životopisy, vylepšujeme ich morálne profily a často prehliadame to, čo z nich urobilo životom pošpinené a zraniteľné bytosti. Nestojíme o ich odvrátenú tvár. O ich slabosti, tajné vášne, závislosti a posadnutosti. O tú tenkú hranicu medzi geniálnymi tvorivými schopnostiami a sebadeštrukčným správaním. Sme všetci ľudia dvoch tvárí? Aj to sa bude pýtať Gabriela Alexová vo svojej relácii Dve tváre. Tentoraz bude v jej hľadáčiku jeden z francúzskych prekliatych básnikov - Jean Arthur Rimbaud. V réžii Laca Keratu účinkujú Miroslav Trnavský a Přemysl Boublík. Pásmo je z roku 2013.

Od stredy vás pozývame vypočuť si 1. časť rozhlasovej adaptácie známej komédie Oscara Wildea Ideálny manžel. Hra je príbehom o láske a politických intrigách z prostredia londýnskej smotánky z prelomu 19. a 20. storočia. V réžii Jozefa Pálku účinkujú Viktor Blaho, Miroslav Chorváth, Gustáv Legéň, Ján Gubaľa, Naďa Kotršová a ďalší. V roku 1958 hru pre rozhlas upravila Viera Mikulášová-Škridlová a režijne naštudoval Jozef Pálka. Druhú časť pridávame od štvrtka.

V historicko-poetickom pásme Michala Kučerku s názvom Skazené chlapčiská odznie čítanie a historický komentár tvorby básnickej bohémy 70. rokov 19 storočia. Zaoberá sa priblížením historického obdobia, kedy sa v Paríži zrodila prvá literárna moderna – symbolizmus v súdobom politicko-spoločenskom kontexte. V réžii Laca Keratu účinkujú Ivo Gogál a Vladimír Seman. Program je z roku 2018

„ … Riekni mi Agáta, často ti srdce blúdi

Z kalných vôd asfaltov ta kdesi za mesto,

Na veľký oceán, kde jas nás ráno budí,

Hlboký, belasý, čistý jak panenstvo?

Ach, more široké, čo stíši naše strasti!

Kto to len vlnám dal,

keď schrípnu v jemnom vánku

Jak organ ohromný, búriaci nad priepasti,

Tú silu nádhernú skolembať ľudí k spánku?...“

V našom „bohémskom“ programe nebudú chýba ani verše Charlesa Baudelaira Ako chutí smútok v preklade Jána Števčeka. Recituje Ivan Laca.

Štvrtkový programový blok posilní relácia Autor na dnes. Táto časť bude venovaná francúzskemu básnikovi, predstaviteľovi symbolizmu a spoločenstva prekliatych básnikov – Paulovi Verlainovi. Reč bude aj o konci angažovaného umenia a vzniku pojmu „umenie pre umenie“. Hosťom autora a redaktora Jozefa Lenharta bude univerzitný profesor Štefan Povchanič z katedry romanistiky UK v Bratislave. Ukážky interpretuje Alfréd Swan. Relácia mala premiéru v roku 2005. Vzápätí si môžete vypočuť i Verlainove verše. Vyberáme pre vás poéziu s názvom Ranili ste ma láskou. Preložil Miroslav Válek. Recituje Marián Geišberg.

Skúsme sa pozrieť na osudy umelcov - bohémov, ktorých poznáme. Napríklad len tých našich, slovenských – Dežo Ursíny, Dominik Tatarka, Peter Gregor, Marián Varga alebo Dušan Mitana... V cykle V skratke si vypočujete zamyslenie Martina Šenca Byť bohém je umenie. Bude sa v ňom napríklad pýtať, či bohémstvo a umenie automaticky patria k sebe, alebo sú to dve odlišné veci. Zaobíde sa jedno bez druhého? Číta Tomáš Bartoněk. Vysielame v premiére.

Od piatku začíname vysielať záverečnú časť literárneho pásma Čas najväčších horúčav o prvotine Dušana Mitanu Psie dni. O knihe sme sa pozhovárali s literárnym vedcom Petrom Zajacom. Poviedku Letné hry vám prečíta Kamil Mikulčík. Reláciou sprevádza Daniela Šencová. O spisovateľskej kariére D. Mitanu sme už hovorili v predošlých dieloch. Tentoraz sa prizrieme jeho začiatkom, kedy študoval na vysokej škole žurnalistiku a písať pre Mladú tvorbu. Tam sa stal súčasťou novej nastupujúcej umeleckej generácie. Mitana sa stal osobným priateľom Mariána Vargu či Deža Ursinyho, ktorému napísal aj prvý text v slovenčine. Program v rámci cyklu Z tvorivej dielne Rádia Litera z roku 2022 autorsky a režijne pripravil Martin Šenc. Vysielame v premiére.

Pokračujeme výberom z knihy Martina Vašša Zlatá bohéma. Umelecká bohéma v Bratislave 1920 -1938 ponúka kapitoly venované Jánovi Hrušovskému a Jožovi Nižnánskemu. Tí patrili k prvým populárnym slovenským spisovateľom, keďže ich romány vychádzali na pokračovanie v periodikách. Písali ich vo viechach a zapíjali tam honoráre za ne? Dozviete sa.v interpretácii Miroslava Kolbašského a Henriety Kecerovej. Režíroval Pavol Uher v roku 2019.

Náš týždeň ukončí esej veľkého írskeho spisovateľa, bohéma, ironika a majstra paradoxov, Oscara Wilda. Má názov De profundis a Wilde ju napísal po dvoch rokoch väzenia v Readingu. Predstavuje odvrátenú tvár tohto autora a odzrkadľuje sa v nej ťažká životná skúška, ktorá odhrnula závoj jeho až dekadentného estétstva. Číta Martin Horňák. V roku 2005 redakčne pripravil Egon Tomajko.

Program rádií

Scenár: Martin Šenc

Text: Lucia Šaráková

Ilustračné snímky: pixabay.com

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame