V satirických kratochvíľach s Karvašom a Stodolom

V satirických kratochvíľach s Karvašom a Stodolom

Tento týždeň naplníme doteraz nevysielanými hrami a poviedkami Petra Karvaša a Ivana Stodolu. Môžete sa tešiť až na 7 rôznych Karvašových próz a to Relatívna pravda, Kádrové materiály, Veľký herec, Precedens, Koniec výskumu, Dvaja dlžníci, Rozhovor tamhore. Budete v nich počuť vynikajúce hlasy Júliusa Pántika, Karola Machatu, Stana Dančiaka, Leopolda Haverla, Borisa Farkaša či Táne Pauhofovej. Určite si nenechajte ujsť ani Karvašovu hru Prípad Podstavec a Stodolovu hru Jožko Púčik a jeho kariéra. A nezabudli sme ani na deti a mládež, pre nich je hra Edomonda de Amicis Srdce, ktorú pre rozhlas upravil Ján Uličiansky – ponúka príbeh učiteľa, skutočne citlivo podaný. A ak máte radi životopisné príbehy, zapnite si krátke dramatizácie Nory Baráthovej Ja, Ivan Stodola a Ja, Martin Rázus. Nebude chýbať ani fíčer – tentokrát pôjde o desať krátkych dokumentov mladých študentov. Skutočne stojí za vypočutie esej Mariána Hattalu o chválení či nechválení ľudí a verše Rista Vasilevskeho pod názvom Ódy.

Peter Karvaš bol jeden z najvýznamnejších a najplodnejších slovenských prozaikov a dramatikov 20. storočia. Venoval sa aj divadelnej vede či publicistike, v období normalizácie bol perzekuovaný a diskriminovaný. Ťažisko jeho tvorivých aktivít bolo v dramatickej spisbe, o čom svedčí množstvo rozhlasových a divadelných hier. Dramaturgicky, režijne a scenáristicky spolupracoval najmä s televíziou, ktorá uviedla viaceré jeho hry, inscenácie a filmy. Jeho prózy a drámy vyšli v početných prekladoch. Na Litere nás tento týždeň bude sprevádzať  v rámci seriálu Potreba dôkazu, ktorý obsahuje sedem hier. Jednotlivé hry zo života režíroval v roku 1994 Peter Jezný. Účinkujú samé zvučné mená - Július Pántik,Vlado Müller, Emil Horváth ml., Ivan Romančík,. Leopold Haverl, Stanislav Dančiak, Juraj Slezáček, Karol Machata, Ladislav Chudík, Boris Farkaš, Viera Strnisková a Táňa Pauhofová.

Pokračujeme rozhlasovou hrou pre celú rodinu s názvom Srdce. Dramatizácia Jána Uličianskeho ponúka novú, autorskú verziu známeho rovnomenného románu talianskeho prozaika Edmonda De Amicis. Ide o jeho vrcholné dielo na poli detskej literatúry. Po mnoho generácií ostáva ozajstným dokumentom o kráse, sile a skutočnosti detského videnia sveta. Napísal ju podľa denníkových zápiskov svojho syna, žiaka tretej triedy talianskej obecnej školy. Snažil sa pritom zachovať autentické myšlienky a slová. Réžia: Táňa Tadlánková. Hrajú: Ladislav Chudík, Ján Gallovič, Pavol Náther. Hra mala premiéru v roku 1999.

Nasleduje cyklus Príbeh pre toto miesto, tentoraz doň prispela Nora Baráthová. Nazvala ho Ja, Ivan Stodola. V dramatizovanom príbehu budete počuť spomienky na detstvo a štúdiá Ivana Stodolu v Kežmarku.V réžii Hany Rodovej účinkujú Jozef Úradník, Matej Lacko, Jana Wernerová, Róbert Šudík. Hra je z roku 2018.

Od utorka nasadzujeme do vysielania rozhlasovú hru Ivana Stodolu Jožko Púčik a jeho kariéra. Je to dobre známa satira na falošne chápaný humanizmus, ostrý výsmech spoločenských inštitúcií na Slovensku v medzivojnovom období. Hlavnou postavou je Jožko Púčik, drobný úradník v dobročinnom spolku Humanitas, ktorý sa stane obeťou bezcharakterného správcu, keď pasívne prijíma obvinenie za nespáchaný zločin - krádež peňazí. V réžii Petra Jezného účinkujú Ján Kroner, Viera Richterová, Peter Bzdúch, Helena Geregová, Eva Matejková, Zuzana Frenglová, Marián Geišberg, Vladimír Jedľovský, Alfréd Swan, Matej Landl, Ján Vlaentík a Ivan Laca. Hra je z roku 2004.

Cyklus Príbeh pre toto miesto obohatí od stredy ďalší titul Nory Baráthovej, tentoraz pôjde o živo zdramatizovaný príbeh Martina Rázusa, ktorý bol naviazaný na oblasť Liptova. Uvádzame pod názvom Ja, Martin Rázus. V réžii Hany Rodovej účinkujú Terézia Ľašová, Martina Klobošiťová, Anna Brinčeková, Róbert Šudík, Adriana Ballová, Matúš Malý, Michal Kentoš, Petronela Garanyiová. Dramatzácia je z roku 2017.

Nasleduje esej Mariána Hattalu Človeče, buď chvála tvoja. Autor sa zamýšľa nad tým, či a ako chválime, prečo chváliť a či je vôbec človek hodný chvály? V réžii Jozefa Palaščáka z roku 2022 účinkuje Peter Himič.

Od štvrtka si vypočujte rozhlasovú hru Petra Karvaša Prípad Podstavec. Hra s vynikajúcim hereckým obsadením hovorí o absurdnej dobe 50. rokov 20. storočia, kedy bolo bežnou súčasťou kádrovanie, konkrétne sa zameriava na osud Jána Podstavca. Próza je z Karvašovej knihy Zastavený čas. V réžii Jozefa Pálku účinkujú Vlado Müller, Karol Machata, Eva Poláková, Viliam Záborský, Juraj Paška, Elo Romančík, Martin Gregor, Vlado Durdík, Marián Gallo a Mária Úradníčková. Hra je z roku 1966.

Fórum mladého dokumentu, ktoré nasadzujeme od piatku, prináša desať krátkych fíčrov desiatich študentov dokumentárnej tvorby VŠMÚ v Bratislave. Prvý krát sa oboznámili so žánrom rozhlasového dokumentu, aby priniesli inovatívne metódy a vytvorili tak mozaiku rôznorodých tém a autorských výpovedí. Účinkujú Daniel Svoreň, Katarína Kočanová, Peter Fröhlich, Denisa Parobeková, Anastasia Sevastyanova, Dorota Vlnová, Juliana Horváthová, Paula Reiselová, Dominika Kováčová a Kristián Babjak,. Relácia je z roku 2018.

Na záver nášho týždňa si vypočujte verše Rista Vasilevskeho pod názvom Ódy V réžii Petra Cibulu účinkuje Miroslav Kolbašský. Program je z roku 2023. Preložila Katarína Džunková.

Program rádií

Autorka scenára: Monika Zumríková Kekeliaková

Text: Lucia Šaráková

Ilustrácie: pixabay. com, TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame