Život a šťastie. Smrť a zmŕtvychvstanie

Život a šťastie. Smrť a zmŕtvychvstanie

Tento týždeň budeme na Litere rozjímať v duchu veľkonočného posolstva ale i rozbiehajúcej sa jari a jej klíčiaceho nového života. Zastavíme sa pri pojmoch šťastia, ale aj nevyhnutnosti smrti a nádeje zmŕtvychvstania.

V našej aktuálnej téme nás bude v čítaní na pokračovanie sprevádzať prvý román Alberta Camusa Šťastná smrť. Ťažiskovou témou knihy je úporné hľadanie šťastia hoci aj za cenu zločinu. Peripetie postáv vychádzajú z Camusovej vlastnej skúsenosti, zo zážitkov ťažkej, chudobnej mladosti, z choroby, z ciest do strednej Európy a do Talianska (časť sa odohráva v Prahe, časť vo Viedni) a napokon zo života "medzi nebom a zemou" na vŕšku nad Alžírom. V réžii Pavla Gejdoša číta Ivan Vojtek st. Program je z roku 2007. Počúvajte v štyroch častiach.

Od pondelka vysielame i dramatizáciu románu Stefana Zweiga Svedomie proti násiliu. Toto prozaické dielo je sugestívnym apelom nielen proti diktatúre, ale i proti akémukoľvek násiliu voči ľudskému spoločenstvu, človeku alebo jeho svedomiu. Podľa prekladu Jany Šimulčíkovej pre rozhlas zdramatizoval Stanislav Prochotský. Účinkujú Vladimír Müller, Július Pántik, Pavol Mikulík, Július Vašek, Jozef Skovay, Jozef Cút, Marián Gallo, Július Paluš a ďalší. Réžia: Viliam Sýkora. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1991.

Veľkonočné sviatky i príchod jari sú aj časom nádeje. Túto skutočnosť chceme pripomenúť aj veršami Milana Rúfusa. Jeho Dve jarné vám na Litere zarecituje Jozef Šimonovič. V roku 1996 redakčne pripravil Pavol Hudík.

Od utorka do vysielania zaraďujeme pásmo Márie Michalkovej s názvom Hľadanie šťastia z cyklu Filozofická knižnica o šťastí a jeho podobách. Účinkujú prof. Jana Plichtová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, dr. Zuzana Kusá zo Sociologického ústavu SAV a doc. Tomáš Pružinec z Katedry filozofie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Ukážky z diel číta Alfred Swan. Relácia je z roku 2013.

V programe Rádia Litera ďalej ponúkame rozhlasovú adaptáciu jednoaktovej komédie francúzskeho osvieteneckého dramatika Marivauxa Cesta za šťastím alebo Skok cez priepasť. Rozoberá bezmedznosť ľudskej túžby po šťastí, pre ktorej naplnenie je väčšina z nás ochotná obetovať všetko. Podľa prekladu Igora Calpaša pre rozhlas upravila Oľga Duhanová. Účinkujú Ivan Vojtek, Milan Bartošek, Tatiana Kulíšková, Elena Petrovická, Richard Stanke a ďalší. V roku 1999 režijne naštudovala Ria Paldiová.

Rozprávková hra Eleny Antalovej Najväčšie šťastie ponúka príbeh, ktorý sa začína v parku starého detského domova. Malý Ondo sa vybral k soche anjela na konci záhrady. Chcel na ňu vyliezť a vidieť doďaleka, za vysoký múr. A najmä, nájsť konečne nejakú svoju mamu. Nedostal sa príliš ďaleko, ale prepadol sa veľmi hlboko. Do úplne čarovného sveta. A v ňom musí splniť dôležitú úlohu. Účinkujú Igor Mišík, Martin Kuthan, Emília Vášáryová, Vladimír Muller, Slavomír Záhradník, Július Vašek, Vladimír Kostovič a ďalší. Réžia: Ria Paldiová. Hru z roku 1988 počúvajte od stredy.

Ako správne šibať či polievať, akou silou, pod akým uhlom, ako správne udržať stabilitu? Na tieto, ale i ďalšie otázky o niektorých fyzikálnych zákonitostiach priamo súvisiacich s Veľkou nocou, budeme hľadať odpovede v netradičnej prednáške v pásme z cyklu Solárium. Hosťom bude fyzik a vysokoškolský pedagóg Alexander Ikrinský. Program Pavla Gabriša z roku 2009 nesie názvov Úsmevná veľkonočná fyzika.

Na všetko sú dva pohľady,“ hovorievala Elene Vacvalovej jej mama a táto pravda platí i o zvykoch na Veľkonočný pondelok. O tom, ako sa na ne díva ona sama, nám rozpovie v Rádiu Litera vo svojom zamyslení O Veľkej noci. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2016.

Od štvrtka si môžete vypočuť umelecko-dokumentárne pásmo Milana Materáka Dni ktoré rozhodli o večnosti. Rozoberá v ňom osobu Ježiša Krista, jeho prenasledovanie, dni súdu, utrpenie, smrť na kríži a vzkriesenie, z rôznych uhlov pohľadov. V roku 1992 redakčne pripravil Gabriel Halmo. Účinkujú Július Pántik, Silvia Letková a Jozef Šimovovič. Vyrobil Českoslovenaský rozhlas v roku 1992.

Nasleduje esej, ktorú jej autor, významný český dramatik a prozaik Karel Čapek, nazval O veľkonočnom čarovaní. Do slovenčiny preložil Blahoslav Hečko. Pod režijným vedením  Táni Tadlánkove v roku 2002 ju číta Dušan Szabó. Rozhlasovou minidrámou k téme prispeje aj Ingrid Hrubaničová, ktorá tvrdí že Veľkonočné prézenty ma zruinujú. Účinkujú Helena Geregová a Roman Matisko. Režírovala v roku 2010 Lucia Tarbajovská.

Od piatku náš program posilnia dve veľkonočné poviedky slovenskej klasiky v interpretácii Štefana Labanca a Petra Macka z roku 1996. Postarali sa o ne autori Ján Čajak a Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský. Vysielame pod spoločným názvom Veľkonočná kúpačka.

Pásmo Zuzany Belkovej Veľký piatok sprevádza dramatizáciami diel slovenských autorov s inšpiráciou v biblických príbehoch. Tvoria ho ukážky z rozhlasových diel s filozofujúcim podtónom odpustenia a zmierenia, prípadne s inými motívmi nepriamo odkazujúcimi na posolstvo religiózne vnímanej Veľkej noci. Zoznámi nás s poetikou Martina Rázusa, Pavla Országha Hviezdoslava a Mila Urbana. Pásmo je z roku 2022.

Z temnôt sa víťaz vynára... pod týmto názvom vám na Litere ponúkneme tiež pásmo stredovekých liturgických hymnov v preklade básnika Janka Silana. Hlavná téma hymnov súzvučí s veľkonočnými chvíľami, ktoré práve prežívame: umučením a vzkriesením Krista. Pásmo autorsky pripravil a uvádza básnik Michal Chuda, recituje Ladislav Chudík. V roku 2004 redakčne pripravil Jozef Čertík.

Na záver nášho týždňa vám Roman Bomboš prečíta veľkonočnú miniatúru Dušana Taragela s názvom Teta Karla a malí jutuberi. V réžii Zuzany Belkovej vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2021.

Aktuálny program Rádia Litera

Program týždňa zostavil: Martin Šenc

Text: Lucia Šaráková

Snímky: pixabay.com

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame