Sienkiewicovi Križiaci a Lackovej šťastná hviezda

Sienkiewicovi Križiaci a Lackovej šťastná hviezda

Májové dni majú svoje čaro a mohli by sme povedať, že aj opájajú vôňami, farbami, zvukmi, možno sme aj trocha rojčivejší, ako v iné mesiace. Rádio Litera síce nebude vo svojich hrách a dramatizáciách až také rojčivé, ale ponúkne aj ľúbostné príbehy na pozadí neľahkých časov, určite si nenechajte ujsť tri časti rozhlasovej hry Henryka Sienkiewicza Križiaci, jej spracovanie je skutočne znamenité a ešte sme ho v našom rádiu nevysielali. Silný je aj odkaz knihy Eleny Lackovej Pod šťastnou hviezdou – budete sa môcť započúvať do piatich častí tohto čítania, hýbať budú vnútrom, najmä časti o rómskom holokauste. Vo vysielaní sa objaví aj hra Ivana Izakoviča Katarzia (doteraz v našom rádiu nevysielaná) a eseje maďarského autora Bélu Hamvasa (pre rozhlas spracované v roku 2023). Nebudú chýbať ani verše (tentokrát Márie Bátorovej), relácia o B. Pascalovi z cyklu S Literou a fíčer o mestách Levoča, Bardejov, Kežmarok, Vlkolínec a Banská Štiavnica.

V roku 2023 vyšli v slovenčine rozprávania Eleny Lackovej, ktoré spracovala Milena Hübschmannová. Vydanie knihy Narodila som sa pod šťastnou hviezdou sa stalo udalosťou, v krátkom čase sa vypredal prvý náklad, bola vydaná dotlač a aj u nás v rozhlase sme tento počin zaznamenali. Prinášame vám výber z rozsiahleho diela autorky s názvom Pod šťastnou hviezdou. Vybrali sme najtemnejšie a najjasnejšie roky pohnutého života Eleny Lackovej: obdobie Druhej svetovej vojny a potom čas, keď po vojne rómsky súbor putoval s jej divadelnou hrou a robil osvetu, ale aj získaval sebaúctu po ťažkých rokoch útlaku. Knihu do slovenčiny preložila Júlia Choleva Vrábľová. Vy si ju vypočujte v piatich častiach počas celého týždňa. V réžii Stanislava Bilého účinkuje Jana Wernerová.

Ďalej vás pozývame počúvať trojdielnu rozhlasovú dramatizáciu historického románu poľského spisovateľa a nositeľa Nobelovej ceny Henryka Sienkiewicza Križiaci. Zoznamuje nás so Zbyzskom, Danuškou i Jagieňkou, nemeckými rytiermi. Príbehom sa bude ťahať ľúbostná niť, nenaplnená či neopätovaná láska i zápas o ňu. A to všetko na pozadí krutosti doby. V réžii Dušana Zimena účinkujú Michal Dočolomanský, Alojz Kramár, Eva Kvietiková, Zdena Grúberová, Július Pántik, Mikuláš Huba, Eva Poláková, Leopold Haverl, Jozef Kroner, František Zvarík a ďalší. Hra je z roku 1972.

Od utorka vás pozývame na putovanie po Levoči, Bardejove, Kežmarku, Vlkolínci a Banskej Štiavnici, a to vďaka zápiskom a knižným rozprávaniam Jána Milčáka, Rút Lichnerovej, Petra Markoviča, Nory Baráthovej, Jozefa Bašáryho a Karola Šrobára. V réžii Hany Rodovej účinkujú Ján Kovalčin, Miroslav Kolbašský, Peter Himič, Dana Košická, Róbert Šudík, Peter Lejko a Jana Wernerová. Fíčre boli nahraté v roku 2018.

Pridávame dve eseje maďarského spisovateľa a filozofa Bélu Hamvasa, ktorý sa v roku 1897 narodil v Prešove. Prvá s názvom Paidokratia si kladie pomyselnú otázku, komu zveriť vládu nad stále problematickejším svetom. Hamvasova odpoveď je - deťom. Teda, že my sa máme správať ako deti - radovať sa z toho, čo je, vytvárať krásu, hrať sa, milovať ľudí. Druhá esej pod názvom Pohrebná pieseň rozpráva o kreatívnej sile hudby, ale aj o živote človeka v podobnej úlohe. V réžii Petra Cibulu z roku 2023 účinkuje Michal Novodomský.

Rádio Litera nezabúda na svojich poslucháčov, ktorí majú radi obnovené premiéry dlho nevysielaných rozhlasových hier. Takou je tento týždeň hra Ivana Izakoviča Katarzia. Môžete sa v nej započúvať do príbehu 4-člennej posádky medziplanetárnej rakety Blesk-1, ktorá po zrážke s rojom meteoritov prežíva posledné minúty svojej existencie. V réžii Juraja Haľamu účinkujú Jaroslav Vrzala, Elena Zvaríková, Igor Hrabinský, Štefan Halás, Lýdia Faksová, Jozef Sorok, Margita Mikulová. Hra je z roku 1968, počúvajte od stredy.

Od štvrtka si nenechajte ujsť premiéru relácie Moniky Zumríkovej Kekeliakovej v rámci cyklu S Literou. Pásmo s názvom Hodinky na ľavej ruke hovorí o knihe Blaisa Pascala - Myšlienky. Tie si autor zapisoval sporadicky a nesystematicky. Úvahy sa našli v podobe asi 800 úryvkov. Napriek tejto autorskej spontánnosti vychádzajú dodnes v nových a nových vydaniach. Univerzálny génius Pascal (1623 - 1662) je jedným z najvýznamnejších matematikov a fyzikov v histórii ľudstva a zároveň patrí medzi najpoprednejšie postavy dejín filozofie.Komentáre číta Tomáš Bartoněk. Úvodné poznámky o knihe napísala a číta Andrea Eliášová. Počuť budete i ukážky z rozhlasového archívu v interpretácii Mateja Landla. Program je z roku 2023.

Na záver nášho týždňa si vypočujte verše, ktoré vyšli v období koronavírusu. Ich autorkou je Mária Bátorová a nesú názov Moment na moment. Účinkuje Lucia Vráblicová.

Program týždňa Rádia Litera

Autorka týždna: Monika Zumríková Kekeliaková

Text: Lucia Šaráková

Ilustračné snímky: pixabay.com, wikipedia.orgŽivé vysielanie ??:??

Práve vysielame