Emil Fillo, Samuel Adamčík, Ivan Svetko

Emil Fillo, Samuel Adamčík, Ivan Svetko

Tento týždeň bude plný poslucháčskej radosti. Éterom Rádia Litera sa budú ozývať krásne legendárne hlasy Samuela Adamčíka, Karola Machatu, Viery Bálinthovej, Emila Filla. Dlho nevysielané hry dostanú šancu prihovoriť sa vám – napríklad v titule Ostrov statočných detí, Lavička a Cesta na Campo di Fiore (o Giordanovi Brunovi). Pripomenieme si mladého talentovaného autora rozhlasových hier, ktorý predčasne zomrel ako 25 ročný – Ivana Svetka – odvysielame jeho hru Písanie rozprávky a v hre Jána Milčáka Obrov brat sa objaví Ivan ešte ako dieťa – člen Detskej rozhlasovej družiny. Ani poéziou sme tento týždeň nešetrili – a ešte akou dobrou – Severské mýty a legendy Oľgy Gluštíkovej, Ne/istoty/ Eleny Cmarkovej a Krv jazyka Marzanny Bogumily Kielar. Vysielanie spestrí Rainer Maria Rilke a jeho román o Augustovi Rodinovi a esej A. Forrerovej. Nebude chýbať ani nositeľ Nobelovej ceny za literatúru – tento týždeň Pär Lagerkvist.

V roku 1902 vycestoval Rainer Maria Rilke do Paríža, aby do novej nemeckej edície monografií napísal o Augustovi Rodinovi. Hovorí sa, že ho to naučilo vnímať, s čím sa dá súhlasiť, lebo sa celou svojou osobnosťou musel sústrediť na sochára a jeho tvorbu, aby v nej objavil nielen sochárske špecifikum, ale aj umelecké univerzum. Kniha vyšla v roku 1903 a pokladá sa za model umelcovho života, ktorý Rilke hľadal aj pre seba. Pozoruhodné na tejto eseji na pomedzí umeleckého a odborného je, že je z obdobia, keď sa Rodinom začínala éra moderného sochárstva a s Rilkem východiská modernej literatúry 20. storočia. Jeho prózu August Rodin - v prvom slovenskom preklade Perly Bžochovej - vám v réžii Petra Cibulu prečíta na pokračovanie v piatich častiach Adriana Ballová.

Tento prázdninový týždeň je v našom rádiu plný vysielacích prekvapení. Rozhlasový archív ukrýva množstvo zvukových pokladov a tak sa oplatí hodiť pomyselnú udicu a vyťahovať z neho. Napríklad nezabudnuteľné hlasy Samuela Adamčíka, Viliama Polónyiho, Viery Bálinthovej a Petra Mikulíka. Všetky ich začujete v rozhlasovej hre pre deti a mládež Ostrov statočných detí. Hra je z roku 1955 a pre rozhlas ju napísal Richard Kubeš. V réžii Antona Glézla spoluúčinkujú Alojz Kramár, Oto Varečka, Janka Veberová a Jela Tučná.

Od pondelka sa môžete tešiť i na verše Eleny Cmarkovej s názvom Ne/istoty/. Autorka tu trojpramenne - s úvahou, odvahou i rozvahou - sprevádza súzvučné duše. Vnímavý pozorovateľ v knihe hľadá a nachádza motivicky pôsobivé, osobnostne vyzreté a čitateľsky príťažlivé (seba)vyjadrenie. V réžii Mileny Lukáčovej účinkuje Lucia Vráblicová.

Od utorka pridávame cyklus Knižnica nositeľov Nobelových cien za literatúru. V hľadáčiku autorky Jarmily Javorskej bude tentoraz Pär Lagerkvist. Spisovateľ zaujíma vo švédskej literatúre výnimočné postavenie, pretože svojím rozsiahlym a neustále aktívnym dielom spájajúcim tradíciu a modernosť, presiahol jednotlivé smery a zaradil sa medzi najvýznamnejšie osobnosti 20. storočia. Švédska akadémia sa mu rozhodla udeliť Nobelovu cenu za umeleckú závažnosť a hlbokú samostatnosť, s ktorými vo svojom literárnom diele hľadá odpoveď na večné otázky ľudstva. V réžii Štefana Korenčiho účinkujú Dušan Jamrich, Tatiana Kulíšková, Miroslav Trnavský. Program je z roku 2010.

Poetom, či poetkám sa často stáva, že sa zamení živé a neživé, že seba zamenia za svoju tému. A ak slúžia poézii, tak to ona je pre nich živá, ona sa rozpína, to v nej prúdi ich krv. To nie realita sa prelieva do textov, to texty testujú svoju schopnosť tvoriť realitu bez väzby na tú empirickú. Väzba vzniká až pri počúvaní: krv jazyka sa chveje v texte, krv čitateľa sa chveje nad textom. Presvedčte sa vo veršoch, pod ktorými je podpísaná Marzanna Bogumila Kielar. Vysielame pod názvom Krv jazyka. V réžii Stanislava Bilého účinkuje Henrieta Kecerová. Preklad Silvia Kaščáková.

Pokračujeme korešpondencio ubásnika R. M. Rilkeho s Anitou Forrerovou, ktorá vyšla v časopise Tichá voda. Viac o nej povie v úvode svojej relácie literárny vedec Radoslav Passia. Esej uvádzame pod názvom R. M. Rilke A. Forrerovej. V réžii Hany Makovickej spoluúčinkujú Miroslav Kolbašský a Alena Ďuránová. Program je z roku 2005.

Od stredy pridávame rozprávkovú hru Jána Milčáka Obrov brat. Hrou si pripomenieme Ivana Svetka, ktorý tu účinkuje len ako 10-ročný. Sľubný rozlet mu ako 25-ročnému, v decembri 1989, prekazila smrť. Začínal ako člen Rozhlasovej dramatickej družiny, vyštudoval VŠMU, písal divadelné hry pre rozhlas, poéziu, scenáre pre televíziu, pôsobil ako režisér v divadle a televízii. V réžii Imricha Jenču spoluúčinkujú Helena Madiová, Július Pántik, Jozef Cút, Soňa Ulická, Ľubo Roman, Jozef Čierny, Karol Skovay, Vladimír Minarovič a Viera Bálinthová. Hra je z roku 1974.

V hre pre deti s názvom Písanie rozprávky sa nám Ivan Svetko predstaví tentoraz ako autor. Hru isto ocenia nadšenci rozhlasovej histórie, chvíľu sme ju lovili v rozhlasovom archíve a podarilo sa vytiahnuť ju na vysielací breh. V réžii Milana Semíka účinkuje 15-ročný Robert Roth, Boris Farkaš, Helena Geregová, Vladimír Obšil, Viera Richterová. Hra je z roku 1987.

Aj od štvrtka sa môžete započúvať do rozhlasovej hry pre mládež. Jozef Šajgal ju nazval Lavička. Aké máte spomienky na svojich deduškov a na huncútstva z detstva? Alebo, vy mladší, aký je ten váš reálny či vysnívaný deduško? Náš rozhlasový má hlas Samuela Adamčíka. Krásny a nezabudnuteľný. V réžii Evy Galandovej spoluúčinkujú Emil Fillo, Gustáv Legéň, Jela Lukešová, Peter Pilz, Ivan Svetko, Andrea Timková, Ján Valentík. Hra je z roku 1978.

A je tu ďalšia vzácna chvíľa – v Rádiu Litera sa veľmi tešíme. Objavili sme pre vás ďalšiu dlho nevysielanú hru a ešte akú dobrú! Zaujme už témou – je o Giordanovi Brunovi. A tie rozhlasové hlasy – Viliam Záborský, Karol Machala, Jozef Kroner, Samuel Adamčík, Ján Jamnický, Ctibor Filčík, Eva Krížiková. Ale nebudeme viac prezrádzať, už len dodáme, že hru napísala Eva Rajecká a má názov Cesta na Campo di Fiore. Režírovala Viera Štróblová v roku 1962.

Náš týždeň uzavrú verše poetky, publicistky a redaktorky Oľgy Gluštíkovej. Debutovala zbierkou poézie Uložená do stromov (2014), po nej vyšla druhá zbierka s názvom Atlas biologických žien (2017), za ktorú získala Prémiu Literárneho fondu za pôvodnú tvorbu. Vypočujte si jej Severské mýty a legendy, ktoré vám v réžii Karola Horvátha odprezentuje Lucia Vráblicová.

Program Rádia Litera

Program týždňa zostavila: Monika Zumríková Kekeliaková

Text: Lucia Šaráková

Ilustračné snímky: pixabay.com, TASR, wikipedia


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame