Diela s témou Veľkej noci v spoločnosti Hrabala, Verlaina i Adely Ostrolúckej

Diela s témou Veľkej noci v spoločnosti Hrabala, Verlaina i Adely Ostrolúckej

 Tento týždeň sa v našom programe venujeme českému prozaikovi Bohumilovi Hrabalovi. Jeden z najvýznamnejších a najosobitejších českých spisovateľov druhej polovice 20. storočia sa narodil 28. marca 1914 v Brne-Židenicích a tohto roku si pripomíname 110. výročie jeho narodenia. Pripravili sme si pre vás čítanie na pokračovanie z jeho novely Ostro sledované vlaky. V týchto dňoch myslíme zároveň aj na prichádzajúce veľkonočné obdobie. Pre niektorých je časom šibačky a oblievačky, kresťanom zas pripomína umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Krista. Pre každého z nás môže byť zastavením a zmysluplným rozjímaním aj v spoločnosti Rádia Litera. Zaspomíname si tiež na slávneho francúzskeho básnika Paula Verlaina. V týchto dňoch uplynie 180. rokov od jeho narodenia. Čaká na vás aj premiérová relácia z cyklu Z tvorivej dielne Rádia Litera. Jej autor Michal Tallo sa v nej venuje debutovému románu švajčiarskeho nebinárneho autorstva Kim de l’Horizon - Kniha krvi. No a v premiérovej eseji Martina Šenca z nášho autorského cyklu V skratke si pripomenieme aj 200. výročie narodenia Adely Ostrolúckej.

Úvod nášho týždňa otvorí český spisovateľ Bohumil Hrabal. Pripravili sme si pre vás čítanie na pokračovanie z jeho novely Ostro sledované vlaky v preklade Štefana Moravčíka. Dej sa odohráva na sklonku 2. svetovej vojny na malej českej staničke. Započúvajte sa do rozmarného komediálneho rozprávania o nesmelom chlapcovi, ktorý sa náhle stáva tragickým hrdinom. V réžii Mikuláša Bugára číta Ladislav Chudík. V roku 1987 redakčne Roman Brat, vysielame v piatich častiach.

Pokračujeme pôvodnou rozhlasovou hrou Eleny Antalovej Ešte bude Veľká noc. Autorka v zdanlivo odľahčenom a humorne ladenom príbehu rozpráva o vážnych veciach v živote ženy, matky odrastených detí, ktoré by sa už mali vedieť vyrovnať s neľahkými problémami žitia. Navonok banálne drobné konflikty prekrýva fiktívnymi rozhovormi so svojím anjelom strážnym a teda so sebou samou. Zisťuje, že aj možnosti matky sú obmedzené konečnou hranicou bytia. Účinkujú Zita Furková, Peter Sklár, Gabika Dzúriková, Tomáš Maštalír, Anton Korenči, Tomáš Hallon, Daniel Marko, Richard Klvač, Ivan Laca a Soňa Ulická. Réžia: Jana Strnisková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2004.

Do vysielania na Litere zaraďujeme i rozhovor redaktora Stanislava Gajdoša so spisovateľom Bohumilom Hrabalom s názvom Literárne rozhľady. Český prozaik v rozhovore upozorňuje na silnejúcu tendenciu ľudí uniknúť z veľkomiest do prírody. Ľudia, o ktorých píše, nemajú vysoké ideály, ale prežívajú lásku i krásu. Jednoduchý človek nepotrebuje drámy, dôležitý je pre neho zážitok - hovorí Hrabal. Texty autora interpretuje Vladimír Minarovič. Relácia mala premiéru v roku 1988.

B. Hrabal patril k najvýznamnejším a najosobitejším spisovateľom druhej polovice 20. storočia. Je autorom stovky poviedok a niekoľkých románov preložených do vyše dvadsiatich svetových jazykov. Opäť sa k nemu vraciame v rámci cyklu Kapitoly z dejín románu 20. storočia - pozrieme sa na známy Hrabalov román Obsluhoval som anglického kráľa. Pásmo autorsky pripravila Margit Garajszki. Čítajú Zuzana Dančiaková a Miroslav Trnavský. V roku 2008 redakčne a režijne pripravil Patrik Oriešek. Počúvajte od utorka.

Pri pohľade na oblohu sa možno občas zamyslíme nad tým, ako ďaleko je od človeka ku hviezdam. Ešte zriedkavejšie si však položíme otázku - ako ďaleko je od človeka k človeku? Zdá sa, že čas nie je na našej strane. Akoby on spôsoboval deficit úprimného záujmu človeka hoci aj o svojich najbližších. Podobnú tému stvárnila v rozhlasovej poviedke Zabuchnuté dvere autorka Mariana Komorová a situovala ju do veľkonočného obdobia - príbeh sa odohráva najmä počas Bielej soboty. V réžii Táne Tadlánkovej účinkuje Eva Krížiková, Miroslav Trnavský, Zuzana Fialová a Bibiana Ondrejková. V roku 1999 redakčne pripravila Jana Hevešiová.

V programe pokračujeme poviedkou slovenského autora Marka Holku s názvom Veľkonočná idylka. Približuje jednu bežnú veľkonočnú kúpačku cez spomienky mladého chlapca. V réžii Martina Bendika vám poviedku prečíta Martin Kaprálik. V nasledujúcej chvíľke poézie si na Litere vypočujete báseň ruského spisovateľa Borisa Pasternaka Vo Veľkonočný týždeň. Zarecituje vám ju Jozef Šimonovič.

Od stredy vám ponúkame literárne pásmo Hlučná samota opäť o Bohumilovi Hrabalovi z cyklu Literatúra, umenie, kritika. Autorsky ho pripravil Štefan Moravčík, ktorý rád čítal Hrabala a jeho texty ho dráždili natoľko, až začal s prekladaním jeho knižiek do slovenčiny. V réžii Vladimíra Ruska účinkujú Karol Machata a Darina Vašíčková. V roku 1996 redakčne pripravila Jana Hevešiová.

Nasleduje veľkonočná esej Teodora Križku Veľký piatok alebo Dokonané je. Autor považuje Veľký piatok za prelomový deň novovekých dejín ľudstva, od ktorého sa začína nová kapitola v ľudských vzťahoch i spoločenských formáciách. Vo svojom zamyslení sa dotýka témy milosrdenstva, lásky a odpustenia. V réžii Mileny Lukáčovej číta Vladimír Minarovič. Následne vám Dušan Szabó zarecituje veľkonočné verše Janka Silana pod názvom Resurexit.

Švajčiarsku knižnú cenu aj prestížnu Nemeckú knižnú cenu získal v roku 2022 debutový román švajčiarskeho nebinárneho autorstva Kim de l’Horizon - Kniha krvi. Rozhodnutie okrem pozitívnych reakcií a konštruktívnych diskusií vyvolalo aj vlnu odporu - ultrakonzervatívna časť spoločnosti sa okamžite ozvala s obvineniami, že pri knihe nejde o ocenenie jej literárnych kvalít, ale iba vyzdvihovanie nebinárnej rodovej identity. Ozývali sa hlasy, že politika do literatúry nepatrí. Tá však do literatúry zasahovala a zasahuje vždy, odlišná je len miera. Experimentálna autofikcia Kim de l’Horizon je toho jasným dôkazom. Zároveň je obrovskou prekladateľskou výzvou - zložitý text sa neustále premieňa, v jednej kapitole je vystavaný z kratučkých jednoduchých viet, v ďalšej prechádza do niekoľkostranových súvetí, ba dokonca stráca interpunkciu. To všetko dopĺňa regionálne nárečie, v závere sa dokonca preklápa z nemčiny do angličtiny. A akoby toho nebolo dosť, naprieč celým románom je tu kľúčová otázka nebinárneho jazyka. Slovenský preklad Knihy krvi vychádza 20. marca. O tejto prekladateľskej výzve sa s prekladateľkou Zuzanou Demjanovou porozprával Michal Tallo. Jeho relácia má názov Kniha krvi a nový jazyk. Uvádzame v premiére od štvrtka v cykle Z tvorivej dielne Rádia Litera.

V eseji Čo je to krčma nám Bohumil Hrabal poodhalí svoj vzťah k zariadeniam prekypujúcim pivným mokom. Umným spisovateľským okom pozoruje ich návštevníkov, témy rozhovorov, rituály a emócie triezvych i opitých, atmosféru, ktorú vie zachytiť len on sám. V réžii Viery Weidlerovej číta Karol Machata. V roku 1998 redakčne pripravil Peter Glocko ml.

Pokračujeme dramatickým životopisným pásmom Igora Otčenáša, ktoré je venované životným osudom francúzskeho „prekliateho“ básnika Paula Verlaina i jeho osobnému vzťahu k básnickému druhovi Jeanovi Arthurovi Rimbaudovi. Na Litere si v týchto dňoch pripomíname 180. výročie narodenia Paula Verlaina, ktorý sa v 19. storočí stal symbolom vášnivého hľadania zmyslu života a tvorby. V réžii Viery Weidlerovej účinkujú Ján Gallovič, Maroš Kramár, Viera Richterová, Jozef Šimonovič, Eva Rysová, Miroslav Trnavský, Vladimír Minarovič a Peter Marcin. Nasledujúca päťminútovka bude patriť výberu z Verlainových veršov v preklade Miroslava Válka. Uvádzame ich pod názvom Hodina lásky. Recitujú Elena Patrovická, Štefan Halás a Igor Hrabinský.

Ľudstvo od počiatku svojej existencie prináša bohom obete. Kvôli ochrane, úrode, strachu pred pohromami ponúkali najskôr obeť najväčšiu – človeka, neskôr zvieratá. Chronicky známy je príbeh Abraháma, ktorý neváhal obetovať Bohu svojho syna Izáka – v poslednej chvíli ho však nahradí baránok. Príbeh vnáša do kresťanstva symboliku, v ktorej sa Ježiš obetoval za spásu ľudstva. Vo fíčri Gabriely Horečnej – Tvoja obeť nebola márna – „listujeme“ dejinami a príbehy o obetách a obetovaní nám približujú tento fenomén v rôznych podobách až po súčasnosť. Účinkujú Dáša Rúfusová, Marián Šidlík, Gabriela Horečná, Pavel Dvořák, Elena Letňanová, Jolana Kusá, Jozef Haľko a Anton Srholec. Počúvajte od piatku.

V minidráme Už nikdy viac autorka Jana Juráňová kriticky, ale vtipne komentuje stereotypy šibačky pohľadom mladého muža, ktorý je nútený ísť na Veľkonočný pondelok na návštevu k rodine svojej priateľky. Účinkujú Edita Borsová, Igor Krempaský, Ján Mistrík, Tereza Kočišová, Ivan Laca, Eva Sakálová, Roman Matisko a Pavol Šajmovič. Réžia: Tibor Bagdan v roku 2010.

O Adele Ostrolúckej toho vieme pomerne málo. Poznáme ju hlavne ako údajnú "životnú lásku" Ľudovíta Štúra, ktorého očarila jej vrodená jemnosť, kultivovanosť a elegancia. Pritom tak trocha neprávom ostáva v jeho tieni, lebo v skutočnosti to bola všestranne nadaná a vzdelaná žena, ktorá dokonale ovládala niekoľko cudzích jazykov, prekladala do nich, orientovala sa v politike a vynikala napríklad aj neobyčajným hudobným talentom. Viac o Adele Ostrolúckej, ktorej 200. výročie narodenia si v týchto dňoch pripomíname, sa dozviete v texte Martina Šenca Výnimočná žena v tieni Ľudovíta Štúra, ktorý číta Tomáš Bartoněk. Uvádzame v premiére v rámci cyklu V skratke.

Program týždňa Rádia Litera

Týždeň zostavil: Martin Šenc

Text: Lucia Šaráková

Ilustračné snímky: wikipedia.org, shutterstock.com

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame