Rozhlasový Kubo, Geňa i Pinocchio

Rozhlasový Kubo, Geňa i Pinocchio

Tento týždeň sa v Rádiu Litera venujeme predovšetkým hercovi Borisovi Farkašovi, ktorý sa 4. júla dožíva 70. narodenín a my mu týmto blahoželáme! Budete ho počuť v úlohe Kuba Kowalského v hre Slučka, v úlohe Geňu v hre pre mládež Hríby na asfalte, v úlohe Gepetta v rozprávke Pinocchio, alebo v hre Hajavadana – človek s hlavou koňa. Hlas Borisa Farkaša zaznie i vo veršoch Borisa Pasternaka. Určite si nenechajte ujsť ani hru L. Laholu Škvrny na slnku. Čo-to o B. Farkašovi prezradí aj rozhovor Daniely Kapitáňovej o knihách. Okrem toho sa môžete tešiť na roky nevysielaný seriál o prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej, ktoré sa spája aj s menom významného pedagóga a spisovateľa Samuela Ormisa. Predstavíme si ho krátko aj v medailóne z cyklu Galéria slávnych. Jeden portrét venujeme aj Maši Haľamovej a jej životu a poézii.

V novom čítaní na pokračovanie sa môžete od pondelka tešiť na štvordielnu dramatizáciu o prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej. Gymnázium sa spája aj s menom významného pedagóga a spisovateľa Samuela Ormisa. Tento týždeň si pripomíname 200 rokov od jeho narodenia. Seriál vysielame pod názvom Jasná hviezda nad Revúcou. Autorom je Ľubomír Stanček. V réžii Viery Weidlerovej účinkujú Karol Machata, František Kovár, Jozef Šimonovič, Emil Hortváth, ml., Helena Geregová, Ivan Laca, Dušan Tarageľ a ďalší. Program je z roku 2002.

Pokračujeme rozhlasovou hrou Slučka, ktorú pre rozhlas upravila Mária Zelenková podľa predlohy Mareka Hłasku. Vyberáme ju kvôli jubilujúcemu hercovi Borisovi Farkašovi, ktorý sa predstaví v hlavnej úlohe Kuba Kowalského. V réžii Františka Obžeru spoluúčinkujú Oľga Šalagová, Igor Čillík, Vladimír Černý, Ján Valentík, Miroslav Trnavský, Dušan Tarageľ, Zdena Studenková, Oľga Solárová, Peter Rúfus a ďalší. Hra je z roku 1992.

Pridávame verše Oľgy Pohankovej pod názvom Slávnosť vesmírnych svetiel. Recituje Lucia Vráblicová.

Aký by to bol týždeň v Rádiu Litera bez rozhlasovej hry pre mládež? Táto je roky nevysielaná, volá sa Hríby na asfalte. Pre rozhlas upravil Peter Gregor. Autorom literárnej predlohy je Jevgenij Dubrovin.V hlavnej úlohe Geňu sa predstaví jubilujúci Boris Farkaš. V réžii Viery Weidlerovej ďalej účinkujú Stano Dančiak, Ján Kroner, Ľubo Roman, Nataša Gräffingerová-Kulíšková, Eva Rysová, Eduard Bindas, Dušan Kaprálik a ďalší. Hra je z roku 1985, počúvajte od utorka.

V cykle Galéria slávnych, redaktora Jozefa Leikerta, si priblížime život a dielo Samuela Ormisa. Svojou rozsiahlou pedagogickou a výchovnou činnosťou, ako aj drobnou prácou v kultúrnej a ekonomicko-sociálnej oblasti sa zaradil k popredným osobnostiam slovenského hospodárskeho a spoločenského života druhej polovice 19. storočia. V roku 1863 bol zvolený za profesora prvého slovenského gymnázia v Revúcej, kde pôsobil jedenásť rokov ako profesor a správca. V réžii Patrika Orieška účinkuje Jozef Šimonovič. Pásmo je z roku 2010.

Následne pre vás vyberáme verše Borisa Pasternaka Vrabčie hory, ktoré vám v réžii Táne Tadlánkovej prednesie oslávenec týždňa, Boris Farkaš. Preklad T. Križka.

Od stredy vám ponúkneme reprízu rozhlasovej hry pre deti, inšpirovanú staroindickou rozprávkovou parabolou o „vymenených hlavách“. Jej téma vyjadruje odvekú túžbu ľudskej bytosti po identite, po harmónii duše a tela. Viki Janoušková svoju hru nazvala Hajavadana – človek s hlavou koňa. V réžii Gejzu Dezorza účinkujú Boris Farkaš, Juraj Kemka, Lukáš Latinák, Lucia Gažiová, Igor Krempaský, Tomáš Hallon a Dominik Rist. Hra je z roku 2005.

Prenasledovanie slovenských veriacich v časoch najzúrivejšej totality malo rôzne podoby. František Bokor sa rozhodol čeliť hneď dvojakým útokom komunistickej vrchnosti: atakom voči Cirkvi, ale aj snahám o násilnú asimiláciu Maďarov. To, že Bokor neskrivil chrbát, ho priviedlo do väzenia. Jeho citlivá duša napokon nezniesla ťarchu neprávosti a neľudského zaobchádzania. Bol po celý život oddaný Bohu, no v pomätenosti spáchal vo svojej cele samovraždu. Viac sa dozviete v programe Eleny Antalovej Samovrah s krásnym hlasom. V réžii Pavla Smolíka účinkuje opäť Boris Farkaš, Ján Gallovič, Zuzana Kronerová, Táňa Radeva, Jozef Šimonovič a Štefan Bučko. Program je z roku 2008.

Od štvrtka na Litere nájdete rozhovor Daniely Kapitáňovej s Tomášom Janovicom a Borisom Farkašom o ich obľúbených knihách a autoroch. Vysielame v rámci cyklu Desatoro kníh. Program je z roku 2011.

" Pán Batista bol riaditeľom bábkového divadla. Ibaže v poslednom čase sa mu akosi nedarilo prilákať divákov, a tak si povedal, že by sa mu zišla nová bábka. Preto poslal Kláru, ktorá kontroluje lístky, stará sa o bábky, upratuje a cez prestávku predáva deťom malinovku a cukríky, za pánom Gepettom...To bol stolár, ktorý býval v malom domčeku na kraji mesta..."  Tu kdesi sa začína dobre známy príbeh, v ktorom hrá hlavnú úlohu drevený Pinocchio. O rozprávkovú hru pre celú rodinu sa postarala Dana Garguláková. V réžii Táne Tadlánkovej účinkujú  Boris Farkaš, Tomáš Hallon, Štefan Kožka, Tatiana Kulíšková, Ladislav Konrád, Jozef Šimonovič, Miroslav Trnavský, Daniel Farkaš, Helena Geregová a Lukáš Dóza. Rozprávka je z roku 2011.

Od piatku v našom vysielaní nádete rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry Leopolda Laholu Škvrny na slnku. Tak, ako i v iných svojich dielach, i tu sa autor prejavil ako vnímavý diagnostik ľudskej psychiky a jej neodkrytých zákutí. Účinkujú Blanka Čieteková, Mária Dacejová, Juraj Sarvaš. Hra je z roku 1996.

Náš týždeň uzatvorí Galéria slávnych autora Jozefa Leikerta, tentoraz bude v jeho hľadáčiku Maša Haľamová. Bola nielen poetkou, ale písala aj rozprávky, eseje, prekladala a venovala sa aj redaktorskej práci. Uverejnila len tri, rozsahom neveľké básnické zbierky, napriek tomu jej v našej literatúre patrí významné miesto; jej verše vynikali poetikou výsostného lyrizmu, aký sa v slovenske poézii objavil len veľmi vzácne. Číta Vladimír Minarovič. Pásmo je z roku 2010.

Program Rádia Litera

Autorka programového týždňa: Monika Zumríková Kekeliaková

Text: Lucia Šaráková

Foto: TASR


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame